Budget voor jeugdzorg in azc Ter Apel lijkt toereikend

De gemeente Westerwolde lijkt voldoende te hebben aan het budget dat ze heeft gekregen voor het geven van jeugdzorg in het asielcentrum in Ter Apel.

Dat zegt wethouder Wietze Potze (PvdA).

,,We hebben voor dit jaar 230.000 euro van de rijksoverheid gekregen voor deze taak’’, zo laat hij weten. ,,Halverwege het jaar lijken we niet met grote overschrijdingen geconfronteerd te worden en met het bedrag toe te kunnen.’’

Grootste asielcentrum

De zorg voor kinderen met psyschische problemen in asielzoekerscentra werd altijd geregeld door het COA. Het rijk bepaalde dat de gemeenten waarin de azc’s staan, die taak met ingang van dit jaar op hun bordje krijgen. Westerwolde wordt zo verantwoordelijk voor de jeugdzorg in ‘s lands grootste asielcentrum, in Ter Apel.

Consulent

,,We hebben voor de uitvoering van die taak dus 230 mille gekregen’’, zegt Potze. ,,Dat bedrag was gebaseerd op het geld dat het COA altijd ongeveer kwijt was. Voor dat bedrag hebben we onder meer twee mensen ingehuurd die in het asielcentrum een plekje hebben gekregen. Een consulent en een maatschappelijk werker. Kinderen met problemen of hun ouders kunnen bij hen aankloppen.’’

‘Aanpak functioneert goed’

Dat kan er toe leiden dat kinderen worden doorverwezen naar jeugdzorgorganisaties. ,,De kosten daarvoor betalen we ook uit dat budget van 230.000 euro’’, zegt Potze. ,,Deze manier van werken, met een maatschappelijk werker en consulent, functioneert goed. En bijkomend voordeel is dus ook dat we niet met grote overschrijdingen te maken hebben. Al kan dat natuurlijk veranderen. Als de instroom aan asielzoekers door welke oorzaak dan ook groeit, kan het aantal kinderen dat zorg nodig heeft, ook toenemen. En daarmee de kosten voor deze specifieke vorm van jeugdzorg.’’

Forse overschrijdingen

Bij de ‘gewone’ jeugdzorg wordt Westerwolde wel geconfronteerd met forse overschrijdingen. Het rijksbudget voor die zorg blijkt bij lange na niet toereikend. Iets dat andere gemeenten ook merken. ,,Vandaar dat we samen ons geluid richting Den Haag laten horen’’, zegt Potze. ,,We moeten meer geld voor deze taak krijgen. Ons tekort voor dit jaar wordt geraamd op ruim twee miljoen euro. We proberen zelf ook de kosten te drukken maar ook het rijk moet met meer geld over de brug komen.’’