PvhN wil gebruik lachgasballonnen in Oldambt aan banden leggen

Partij van het Noorden wil het gebruik lachgasballonnen in de gemeente Oldambt aan banden leggen. De fractie zegt dat de door wijlen burgemeester Pieter Smit met de horeca gemaakte afspraken niet worden nageleefd. Ook zouden de horecaondernemers in Winschoten alcohol schenken aan minderjarigen. PvhN heeft hierover vragen gesteld aan het college.

De horecaondernemers in het uitgaansgebied zijn in 2017 door Pieter Smit schriftelijk geïnformeerd over de risico’s van lachgasgebruik. Naar aanleiding daarvan werden met een aantal ondernemers afspraken gemaakt over een beperking van
hun verkoop in lachgasballonnen tot enkel door de week en uitsluiting van het weekend.

Sinds het bedoelde schrijven en de gemaakte afspraken hebben zich ook weer nieuwe ondernemers in het gebied gevestigd , die eveneens lachgasballonnen zijn gaan verkopen. PvhN vraagt zich af in hoeverre zij actief zijn geïnformeerd over de risico’s van lachgas. Ook wil de partij weten of genoemde horecaondernemers is verzocht zich te committeren aan de in 2017 gemaakte afspraken.

Deurbeleid

Verder hebben de partij, zo wordt gesteld, berichten bereikt dat het deurbeleid en de leeftijdscontrole door diverse ondernemers in het uitgaansgebied ernstig te wensen over laat. Dit werd, volgens PvhN, ook bevestigd.

"Wij zijn ons er van bewust dat een meer uitgebreidere controle enhandhaving hiertoe gepaard gaat met het reeds lang gekoesterde 'meer blauw op straat'. Anderzijds mag het 'gebrek aan blauw' geen reden zijn om dit oogluikend toestaan of hier voor weg te kijken."

Diverse gemeenten onderzoeken inmiddels de mogelijkheden om middels een aanpassing van de APV en/of het gemeentelijk evenementenbeleid de verkoop, het gebruik dan wel de overlast van en vervuiling door lachgasballonnen en -patronen in te perken. De Partij voor het Noorden wil weten of het college bereid is om ook eigen onderzoek te doen of eventueel de uitkomsten van anderen hiertoe over te nemen.

Handhaven

Ook wil PvhN van het college weten of zij het verbod op kleinhandel - de verkoop van lachgas valt hier ook onder - vanuit een horecalokaliteit, welke op grond van de Drank- en Horecawet verboden is, gaat handhaven.