Schade aan woningen door sloop bibliotheek Winschoten

De werkzaamheden rondom de sloop van de bibliotheek in Winschoten vorderen gestaag. De keldervloer van het voormalige gebouw is erg dik en het kost veel inspanning om deze betonvloer stuk te maken. Omwonenden ondervinden hier overlast van. Een aantal bewoners heeft melding gedaan van mogelijke schade aan hun woning als gevolg van de sloopwerkzaamheden. Na de bouwvak gaat de aannemer in gesprek met deze bewoners en/of pandeigenaren om de schade te bekijken.

Wethouder Kees Swagerman van de gemeente Oldambt over de vorderingen: „Het verwijderen van de betonnen vloer wordt met een kraan gedaan. Dit geeft nogal wat lawaai en trillingen. We ontvingen hierover vragen en opmerkingen van omliggende bewoners en eigenaren van panden. Hierop heeft de aannemer de kracht van de kraan aangepast. De kraan draait nu met minder kracht. Verder verminderen is echter geen optie omdat de keldervloer anders niet kan worden gesloopt.”

De werkzaamheden rondom de sloop van de vloer en het afvoeren wordt naar verwachting de komende dagen afgerond. Na de bouwvak wordt begonnen met het netjes maken van het terrein.

„In eerste instantie hadden we het idee om de gehele zandvlakte van bestrating te voorzien, maar we hebben voor een andere afwerking gekozen. We gaan de zandvlakte iets verlagen en inzaaien met gras tot aan de kant van de Bosstraat. Een mooie strook groen midden in het centrum in afwachting van de bouwactiviteiten van de Poort van Winschoten”, aldus Swagerman.

Schade melden

Wie schade door de werkzaamheden aan de oude bibliotheek heeft, maar dit nog niet heeft gemeld, kan contact opnemen met de gemeente Oldambt, via info@gemeente-oldambt.nl of 0597-482000.