Grote Archeologie Prijs 2019

Stichting Archeologie en Publiek organiseert voor dit jaar weer de Grote Archeologie Prijs. Deze prijs bekroont het project dat mensen inspireert met archeologie. De prijs is onderdeel van de Maand van de Geschiedenis en wordt eind oktober uitgereikt.

Met deze prijs worden initiatiefnemers een stimulans gegeven de verhalen over het verleden te vertellen en te koppelen aan het heden. Projecten die op innovatieve, creatieve of inspirerende wijze de archeologie openstelt voor een groot publiek krijgen via de prijs een podium van waardering. Tegelijkertijd dient de prijs ook als inspiratiebron voor andere projecten om nieuwe ideeën op te doen over hoe mensen te inspireren met archeologie.

Materieel en immaterieel erfgoed

Het thema van dit jaar is 'materieel en immaterieel erfgoed'. Deze zijn niet los van elkaar te zien. Dit geldt zowel voor het heden als voor het verleden: culturen ontwikkelen zich en dus ook wat mensen doen. Het resultaat van deze ontwikkelingen vinden archeologen terug in de bodem als materiële cultuur. Archeologen zijn op zoek naar de betekenis van de materiële cultuur: wat zegt de vondst over de mensen in die tijd? Wat vertelt de site over hun cultuur? Wat deden mensen in het verleden nu precies? Maar tegelijk ook vragen over immaterieel erfgoed: wat is er van deze cultuur nog terug te zien in het heden? Wat zegt dit over het ‘levend erfgoed’? Hoe ver terug in de tijd gaan hedendaagse tradities en gewoontes?

Projecten indienen

Van 1 juni tot en met 31 augustus 2019 kan iedereen projecten indienen via het formulier op de website www.grotearcheologieprijs.nl. Tijdens de Maand van de Geschiedenis in oktober 2019 mag iedereen stemmen op zijn/haar
favoriete project. Een vakjury maakt daarvoor een selectie van vier nominaties. De prijsuitreiking is tijdens de Nacht van de Geschiedenis op zaterdag 26 oktober.