Boeren hebben tegengestelde belangen

Er is sprake van een neerslagtekort in Nederland. Ondanks de regen van de afgelopen dagen is de (landbouw)grond nog gortdroog. Om de oogst te redden werden, c.q. worden er hier en daar beregeningsinstallaties ingezet.

In bepaalde gebieden hebben de waterschappen echter onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater en/of grondwater ingesteld, ofwel er mag niet of slechts in beperkte mate beregend worden.

Waar de ene boer juist behoefte heeft aan water, mag het voor de ander wel een tijdje droog blijven. Om het stro te laten drogen bijvoorbeeld. Tegengestelde belangen in twee foto's gevangen....