Vleermuisexcursie in het Winschoter Sterrebos

Vleermuiswerkgroep Groningen organiseert voor vrijdag 23 augustus, in samenwerking met Natuur- en Milieufederatie Groningen, IVN Westerwolde-Oldambt, KNNV Oost-Groningen en Club Oldambtster Groen een vleermuisexcursie in het Winschoter Sterrebos. De excursie is onderdeel van de Nacht van de Vleermuis 2019.

De excursie start om 20.30 uur op de hoek Bossingel-Secretaris Heikenslaan. Het Sterrebos in Winschoten is zeer structuurrijk en deels vochtig bos. Het bestaat uit veel oude bomen en struiklagen met daartussen watergangen en enkele vijvers met hun oevers. Die gevarieerde opbouw van het bos is erg aantrekkelijk voor vleermuizen. Ze vinden er veel voedsel. In oude bomen kunnen sommige soorten hun jongen grootbrengen.

Vleermuizen die vaak worden aangetroffen zijn de Gewone dwergvleermuis, de Laatvlieger en de Watervleermuis, en soms de Ruige dwergvleermuis.

Na een korte introductie over de vleermuis, vanaf 20.30 uur, gaan de deelnemers onder leiding van Aart Jan Langbroek tot ongeveer 22.00 uur op excursie. Kosten voor volwassenen zijn drie euro; kinderen betalen een euro.

Aanmelding vooraf

Het aantal deelnemers is beperkt in verband met het aantal beschikbarebegeleiders en detectoren. Deelname kan daarom uitsluitend na aanmelding vooraf. Dat kan tot en met donderdagmiddag 22 augustus 12.00 uur via info@nmfgroningen.nl.

Vleermuizen houden niet van regen. Als er veel regen verwacht wordt, wordt de excursie afgezegd.