Westerwolde overweegt plantsoenen minder strak te maken

De gemeente Westerwolde overweegt strakke plantsoenen in te zaaien met bloemen en planten en zo te besparen op maaikosten.

Volgens wethouder Bart Huizing (PvdA) wordt momenteel al gekeken welke plantsoenen voor het nieuwe regime in aanmerking komen.

Bloemen- en plantenperk

,,We hebben het bij die plantsoenen niet over de grotere parken die we in eigendom hebben, maar over de vele kleinere stukken gras die van ons zijn’’, zegt hij.

Die stukken gras liggen overal in de gemeente en om die strak te houden worden ze nu zeer regelmatig gemaaid en onderhouden, door mensen van het werkvoorzieningschap Wedeka of het werkbedrijf Afeer. ,,We kijken nu welke stukken groen we minder intensief kunnen onderhouden en in kunnen zaaien met een mengsel zodat er bloemen en planten gaan groeien. Dan hoeft er nog maar een of twee keer gemaaid te worden en zijn we veel minder geld kwijt. Op die manier onderhouden we ook al geruime tijd verschillende bermen in de gemeente.’’

Verkeersveiligheid

Bij het kiezen van de plantsoenen wordt onder meer gekeken naar de verkeersveiligheid. ,,Als zo’n plantsoen op een hoek ligt en het uitzicht minder zou worden door er een perk van te maken, doen we dat natuurlijk niet. We kijken waar het mogelijk is en gaan dan ook met omwonenden om de tafel. We willen ook van hen weten hoe zij tegenover de maatregel staan en of we hen bij het onderhoud kunnen betrekken.’’

10.000 euro

Burgemeester en wethouders hebben de andere aanpak van de plantsoenen op de lijst van mogelijke bezuinigingen gezet, met daarbij ook een geraamd bedrag dat door die nieuwe werkwijze bespaard zou kunnen worden: 10.000 euro. ,,In de herfst leggen we de lijst voor aan de gemeenteraad, die er over beslist”, aldus Huizing.

Jeugdzorg

Westerwolde moet fors bezuinigen. Dit mede omdat ze minder geld van de rijksoverheid krijgt voor de jeugdzorg. De kosten daarvoor zijn zo hoog dat er geld uit de eigen kas bij moet worden gelegd, waardoor de reserves flink worden aangetast. Met andere gemeenten, die met hetzelfde probleem kampen, wordt getracht meer geld van het Rijk te krijgen.