Provincie trekt geld uit voor groot onderhoud of restauratie van rijksmonumenten

In het kader van de eerste tender van de subsidieregeling GRRG zijn subsidies verleend voor 24 projecten groot onderhoud of restauratie van rijksmonumenten. In totaal wordt er een bedrag van ruim 2,5 miljoen aan subsidies verstrekt. Hiermee is het budget 2019 voor de GRRG nagenoeg uitgeput.

Uit het hoge aantal van 60 ingediende aanvragen blijkt een grote behoefte aan deze middelen ter ondersteuning van de instandhouding van rijksmonumenten. Daarom wordt er ook een tweede tender geopend. Doordat de besluitvorming hierover begin januari 2020 plaatsvindt, kan hiervoor gebruik worden gemaakt van een deel van het budget van volgend jaar. Het budget voor de tweede tender GRRG is 2.500.000 euro. Aanvragen voor de tweede tender moeten voor 1 oktober aanstaande worden ingediend.
 
Subsidie

De subsidie GRRG is bestemd voor groot onderhoud en restauratie van gebouwde rijksmonumenten. Er kunnen projecten voor groot onderhoud en projecten met groot onderhoud en herbestemming worden ingediend. Ook kan subsidie worden aangevraagd voor bepaalde energiebesparende maatregelen en noodzakelijke vervangende dakbedekking.
 
Het budget voor de GRRG is beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW, de NCG en de provincie Groningen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Provincie Groningen. 
 
Meer informatie

Meer informatie over dit budget staat onder 'Cultuur' op www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies.