Klaas Steenbergen: 'Als je natuur naar een bedrijf brengt komt het bedrijf tot bloei'

Klaas Steenbergen uit 't Waar heeft zijn gespecialiseerde opleiding groene ruimte jarenlang in de praktijk gebracht, in het aanleggen, inrichten en beheren van natuurrijke tuinen. Veelal in natuur- en milieucentra.

Door zijn lidmaatschap van de vakwerkgroep heemtuinbeheerders kon hij zijn ecologische kennis verrijken. In zijn vrijetijd doet hij broedvogelinventarisaties en is hij lid van diverse werkgroepen die zich bezig houden met paddenstoelen en wilde flora.

Op 63-jarige leeftijd wil Steenbergen zijn ervaringen in de praktijk brengen. "Meer bloemen en planten in onze werkomgeving is belangrijk voor onze werknemers, zodat ze in de lunchpauze kunnen ontspannen in een natuurlijke omgeving."

Duidelijk statement

Maar de ondernemer maakt ook een duidelijk statement wat betreft duurzaam ondernemen. "Bedrijfsnatuur gaat zich toeleggen op plantenborders, met een beplanting waar onze gevleugelde vrienden van profiteren. Bedrijfsterreinen worden nog te vaak te intensief beheerd."

Voor wie wil bijdragen aan een insectenrijke omgeving, heeft Bedrijfsnatuur verschillende bloemenmengsels, aangepast op de plaatselijke omstandigheden. "Tegenwoordig staat maatschappelijk verantwoord ondernemen volop in de belangstelling en ook aan de biodiversiteit willen we graag een bescheiden bijdrage leveren. Wij hebben een natuurtuin ontwikkelt, waarbij
inpasbaarheid, maatwerk en geleidelijkheid de trefwoorden zijn."

Meer informatie

Meer informatie op www.bedrijfsnatuur.nl.