Gemeente Oldambt zamelt steeds flink minder afval in. En dat is goed nieuws

De inzameling van restafval in de gemeente Oldambt is de laatste jaren flink afgenomen. Waar in 2014 gemiddeld 277 kilogram restafval per inwoner ingezameld werd, was dat in 2018 nog maar 152 kilo. Dit blijkt uit een evaluatie van het gemeentelijke afvalbeleid.

,,Dit betekent dat onze inwoners hun afval steeds beter scheiden en dat we dus meer afval opnieuw kunnen gebruiken. En daar ben ik trots op”, zegt afvalwethouder Bard Boon.

Restafvalinzameling ontmoedigen

Hij vindt het niet zo gek dat steeds minder restafval ingezameld wordt. ,,We hebben in de afgelopen jaren namelijk een aantal maatregelen genomen om de restafvalinzameling te ontmoedigen, zoals het betalen per keer dat je de grijze container aan de weg zet. Daardoor zamelen we nu meer afval in dat opnieuw gebruikt kan worden, zoals plastic, groenafval, glas en textiel.”

Nog verder omlaag brengen

De gemeente Oldambt wil de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar nog verder omlaag brengen. Nederland moet in 2050 immers een zogenaamde circulaire economie zijn. Dit betekent dat alles wat we weggooien opnieuw gebruikt kan worden.

Boon: ,,Dit doel gaan we in stapjes bereiken. We gaan eerst terug naar 100 kilo restafval per persoon per jaar. Dat is zeker haalbaar, want uit onze sorteeranalyse blijkt dat nog ongeveer 75 procent van de inhoud van onze grijze container geschikt is voor hergebruik.”

Steeds meer ondergrondse containers

De wethouder zegt nog een flink aantal ideeën te hebben voor de toekomst van het inzamelen en verwerken van afval. ,,Zoals het apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal. Ook willen we inwoners die niet zoveel ruimte hebben voor de verschillende afvalcontainers tegemoet komen door meer ondergrondse containers te plaatsen. Deze en andere ideeën werken we verder uit, zodat de gemeenteraad hier een besluit over kan nemen.”