Vismeting in de Eems gaat niet door: vistuig verdwenen

De Waddenvereniging doet sinds maart dit jaar maandelijks onderzoek naar de visstand in de Eems. Deze week zou er weer een meetmoment zijn, alleen blijkt het vistuig waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd spoorloos verdwenen.

"Nog onduidelijk is wat er gebeurd is, maar in ieder geval kunnen we vrijdag geen vissen vangen", laat woordvoerder Jojanneke Drijver weten. 

Dit jaar laat de Waddenvereniging maandelijks metingen uitvoeren in de Eems om een jaarrond beeld van de visstand en hiermee het onderwaterleven te krijgen. Jarenlange vismonitoring door Rijkswaterstaat laat zien dat de visstand van de Eems daalt. De Waddenvereniging vindt het belangrijk dat de vismonitoring geïntensiveerd wordt om zo het effect van maatregelen in het beheer van het Eems-estuarium en de Waddenzee te kunnen vaststellen.