'Pilot School als Wijk op Campus Winschoten veelbelovend'

Een belangrijke doelstelling van Sociaal Werk Oldambt is het stimuleren van ontwikkelkansen van jongeren. School als Wijk is één van de projecten die hier invulling aangeeft. De pilot op Campus Winschoten wordt omgeschreven als 'veelbelovend'.

School als Wijk-ondersteuners Liz Kloosterhuis en Canan Akcora zijn drie dagen per week op Campus Winschoten aanwezig om laagdrempelig studenten te ondersteunen. Zij proberen samen met hen naar mogelijkheden te kijken als het even niet gaat. Doel is onder meer dat de student zijn of haar startkwalificatie of diploma haalt.

Het verschil met de meeste andere vormen van hulpverlening binnen het onderwijs is dat deze aanpak zich niet enkel beperkt tot de schoolsituatie. De woon- en leefomgeving van de studenten wordt nadrukkelijk bij deze vorm van hulpverlening betrokken. 

Samenwerking is een belangrijke sleutel tot deze succesvolle aanpak. Hieronder wordt verstaan: de samenwerking met bijvoorbeeld tweedelijnsbegeleiders, docenten, leerplicht en studieloopbaanbegeleiders, maar ook de samenwerking met diverse organisaties die actief zijn in de woonomgeving van de student. 

Preventie
Liz en Canan: "Tijdens de eerste schoolweek van het jaar maken we een voorstelronde langs alle klassen. Vervolgens zijn we meestal op teamkamers of voor de studenten, zichtbare plekken zoals de kantine te
vinden. Hier kunnen we makkelijk gesprekken aanknopen of zelf aangesproken worden. Studenten kunnen bij ons hun verhaal kwijt en samen zoeken we naar mogelijkheden om passende oplossingen te vinden. We hebben ervaren dat zogenoemde wandelganggesprekken enorm preventief kunnen werken. Als we in een vroeg stadium bij kunnen sturen heeft dat veel voordelen. Kleine probleempjes kunnen makkelijk uitgroeien tot grote problemen. Dit moeten we zo veel mogelijk zien te voorkomen en daarom in een zo vroeg mogelijk stadium in contact met studenten gaan."

Signaleringsfunctie
"Als School als Wijk-ondersteuners hebben wij een signaleeringsfunctie. Voorbeelden hiervan zijn signalen over drugsgebruik of pestgedrag. Zaken die worden gesignaleerd en die als zorgelijk worden ervaren worden door ons ‘vertaald’ naar actiepunten richting studenten en hun omgeving. School, docenten en begeleiders worden hier uiteraard bij betrokken."

Thematische aanpak
Als er op de Campus meer problematiek van dezelfde aard wordt geconstateerd, is er de mogelijkheid hier een collectieve aanpak op te zetten. Denk hierbij aan het organiseren van een financieel inloopspreekuur voor mbo-studenten. "Aanleiding hiervoor was de constatering dat veel studenten aan het begin van het schooljaar met nogal wat financiële verplichtingen worden geconfronteerd. Het gaat dan onder andere om de aanschaf van schoolmateriaal, afspraken met DUO en zelfstandig wonen. Dit pakt niet altijd goed uit en kan aanleiding zijn voor financiële problemen die het goed functioneren, ook op school, in de weg kunnen staan."

Daarnaast worden er themaprogramma’s georganiseerd, en wordt samenwerking gezocht met hierin gespecialiseerde collega’s in of buiten de eigen organisatie. Activiteiten die op de agenda staan of al zijn uitgevoerd zijn bijvoorbeeld een training sociale vaardigheden en een indrukwekkend vluchtverhaal door een Syrisch gezin.

Positieve reacties
Liz en Canan zijn erg blij met de vele positieve reacties die ze van studenten en docenten hebben
gekregen. "Als School als Wijk-ondersteuners beleven we veel plezier en voldoening aan deze aanpak. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier veel potentiële problemen weten te voorkomen."