Nationaal Programma Groningen ondersteunt vier nieuwe projecten met bijna 4 miljoen euro

Het bestuur van het Nationaal Programma Groningen heeft vier nieuwe projecten goedgekeurd. Hiervoor is in totaal bijna 4 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De zeven gemeenten in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen krijgen in totaal 2,7 miljoen euro voor de emotionele- en sociale ondersteuning van hun inwoners. Praktische hulp en emotionele en sociale steun is nodig omdat veel mensen in Groningen door de aardbevingen last hebben van stress.

Scholingsprogramma’s

Het EPI-kenniscentrum ontvangt € 425.000 voor de ontwikkeling van scholingsprogramma’s over bijvoorbeeld aardbevingsbestendig (ver)bouwen, maatschappelijke dilemma’s en techniek. Met de bijdrage kunnen de activiteiten worden voortgezet tot 2024.

Kerk Garmerwolde

Stichting Oude Groninger Kerken ontvangt € 210.000 voor de herbestemming en verduurzaming van de kerk en de bijhorende vrijstaande toren in Garmerwolde.

Lokaal programma Het Hogeland

Gemeente Het Hogeland ontvangt € 400.000 voor het ontwikkelen van het lokaal programma voor Het Hogeland en het voorbereiden en ondersteunen van projectaanvragen. Hiervoor worden onder andere kosten gemaakt voor expertise over dorps- en wijkvernieuwing, energietransitie en projectleiding.