Gemeentebelangen Oldambt dient motie in over zonnepark Finsterwolde

De gemeenteraad van Oldambt heeft op 17 juni een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen geen medewerking te verlenen aan een zonnepark nabij de H.J. Siemonsstraat in Finsterwolde. Uit antwoorden op vragen van Gemeentebelangen Oldambt blijkt dat het college het weigeringsbesluit uitsluitend wil baseren op gebrek aan draagvlak.

Fractievoorzitter Ger Klein: ,,Een weigeringsbesluit dat uitsluitend is gebaseerd op gebrek aan draagvlak kan, zo blijkt uit de rechtspraak, de rechterlijke toets niet doorstaan. Hierom hebben wij het college gevraagd om alles in het werk te stellen om een juridisch houdbaar weigeringsbesluit aan de raad voor te leggen. Het college heeft ons echter laten weten dit niet van plan te zijn. Het zegt eigenlijk tegen de raad: doet u dat zelf maar. Omdat het college tot taak heeft beslissingen van de raad voor te bereiden, kan dat niet de bedoeling zijn.’’

Nieuwe motie
Gelet op de discussie in de raad over de motie is Gemeentebelangen van mening dat de strekking ervan ruimer is: een grote meerderheid in de raad wil op de voorgestelde locatie geen zonnepark.

Klein: ,,Dan moet je als college geen raadsvoorstel voorbereiden waarvan op voorhand duidelijk is dat het bij de rechter zal sneuvelen. Wij zullen daarom een motie indienen waarin het college wordt opgedragen een juridisch houdbaar weigeringsbesluit op te stellen.’’

De motie zal in de raadsvergadering van 23 september in stemming worden gebracht.