Raad Oldambt onderzoekt zelf of zonneweide Finsterwolde tegengehouden kan worden

De raad van Oldambt gaat zelf onderzoek doen naar argumenten die een zonneweide in Finsterwolde juridisch gezien kunnen voorkomen.

Maandagavond heeft de meerderheid van de raad daarmee ingestemd. Het college stelt geld beschikbaar voor externe hulp. Gemeentebelangen Oldambt (GBO), heeft daarvoor tijdens de commissievergadering met succes voor gepleit. GBO-fractievoorzitter Ger Klein verwacht dat twee weken nodig is om een aantal argumenten op papier te zetten die de komst van het omstreden zonnepark kunnen tegenhouden.

Voorstel van geen bedenkingen

Vorige week besloot de meerderheid van de raad in te stemmen met het geven van een voorstel van geen bedenkingen (VVGB). GBO pleitte er toen voor om geen toestemming te verlenen, mede omdat ze vindt dat er sprake is van onevenredige verstoring van het landschap, onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat en dat er geen goede ruimtelijke ordening is.

Het college, bij monde van wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) vond die extra argumenten niet nodig, omdat uit eigen ambtelijk onderzoek en advies van een extern bureau naar voren was gekomen dat het plan op gebied van ruimtelijke ordening voldoet. Toen ook gaf ze aan dat het aan de raad is om zelf nog een onderzoek in te stellen. Dat gaat nu dus gebeuren.

Klein denkt dat voor het inhuren van externe deskundigheid ongeveer 3000 euro nodig is. De discussie over de komst van een zonneweide in Finsterwolde houdt de inwoners en politiek Oldambt al sinds 2017 bezig.