Nieuwe plek voor 'De zuster' in Sint Vituskerk in Winschoten

In de Sint Vituskerk in Winschoten is zondag het beeld ‘De zuster’ onthuld. Hiermee werd het Jaar van Franciscus van de Norbertusparochie Oost-Groningen afgetrapt.

Het door Chris Verbeek gemaakte beeld ‘De zuster’ stond voorheen in het St. Lucasziekenhuis in Winschoten. Het beeld herinnert aan de zusters Franciscanessen die vele decennia de zieken verzorgden.

Toen in Scheemda een nieuw ziekenhuis werd geopend, en dat in Winschoten zijn functie verloor, werd het beeld aan de kerk geschonken.

Internist Gerrit Staal

Gerrit Staal onthulde het beeld. Hij is vele jaren als internist verbonden geweest aan het St. Lucasziekenhuis. Vanaf 1971 tot aan zijn pensionering heeft hij nauw samengewerkt met de zusters Franciscanessen.