Specifieke herstelwerkzaamheden op begraafplaats Hofstraat Winschoten

Winschoten - De vrijwilligersgroep van Stichting Oud Winschoten heeft zaterdag 5 oktober weer mooie voortgang geboekt in de uitvoering van haar onderhoud- en herstelwerkzaamheden op de begraafplaats Hofstraat.

De vrijwilligers (17) onderhouden en restaureren vervallen grafmonumenten en zijn daar al tien jaar mee bezig, twee zaterdagen per week. Dit zijn voornamelijk graven waarvan geen nabestaanden c.q. rechthebbenden meer zijn, maar waarvan gevonden wordt dat ze behouden dienen te blijven in verband met de historische waarde.

Zo zijn al honderden graven opgeknapt. Tijdens dat opknappen stuitten de leden van de Stichting op veel doorgeroeste beugels en standers, waar de naamplaten van de overledene aan bevestigd zijn. Deze vooral glasplaten hingen los of vielen vaak in stukken op de grond. Wat restte was de gebroken glasplaat lijmen, maar het ontbrak aan de expertise om nieuwe bevestiging in de vorm van beugel of stander te realiseren.

Nu kwamen de Stichting onlangs in contact met Bert Jager uit Eexterveen die beschikt over een mobiele smederij (smederij dwarfforge). Hij bood, tegen een onkostenvergoeding, zijn diensten aan om op de begraafplaats nieuwe beugels en standers te smeden en waarbij zijn compagnon Hans het laswerk zou uitvoeren. Er is een selectie gemaakt van grafmonumenten die aangepakt konden worden.

Zo geschiedde dus zaterdag 5 oktober waar enthousiast gewerkt werd en het resultaat er mag zijn. Vele beugels en standers zijn hersteld en/of vervangen. Zonder het belangeloos beschikbaar stellen van het benodigde ijzerwerk, zgn. staalstrips door de firma Geertsema Staal Winschoten, een bedrijf dat ook aandacht heeft voor historie en al ruim een eeuw belangrijk bijdraagt aan de ontwikkeling van deze plaats, was dit resultaat niet bereikt.

Om de glasplaten, vaak in meerdere stukken in elkaar gelijmd, weer de stevigheid te geven van bevestiging op beugel/stander, is ondersteunende plaat nodig. Van de firma CQ Reclame kreeg de stichting een groot aantal op maatgezaagde restantplaten dibond aangeboden, uitermate geschikt vanwege samenstelling.

Aan de vrijwilligers nu de taak om de standers te schilderen, hierop de glasplaten al dan niet voorzien van ondersteunend plaat verder af te werken en terug te plaatsen op het graf.