‘Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft problematische schulden’

Winschoten - Het is donderdag 17 oktober is de wereldwijde Dag van de Armoede. Het Leger des Heils nodigt mensen uit Oldambt en omgeving uit om deel te nemen aan de actie ‘Samen Hart voor Mensen.’

Van 10.00 tot 12.00 uur zijn geïnteresseerden uitgenodigd om de start van deze campagne mee te maken. Doel is om mensen te attenderen op de omvang van de schuldenproblematiek en op de gevolgen hiervan voor hun sociale omgeving. Gemeente Oldambt telt 16.900 huishoudens met 3.809 huishoudens hoog risico op schulden. ‘Samen Hart voor Mensen’ is een initiatief van Schuldhulpmaatje in samenspel met de kerken.

Als mensen makkelijker over geldzorgen durven te praten, kunnen de kerken eerder helpen. Het doel is om als kerk aandacht te vragen voor mensen met schulden. Voor de mensen zelf en voor de mensen om hen heen. Het taboe moet doorbroken worden, hoe moeilijk ook, dan durven mensen hulp te zoeken en kunnen zij hulp ontvangen. Zie voor meer info over de campagne www.samenhartvoormensen.nl/doemee