Rechtszaak dreigt in claimkwestie rond bouw cultuurhuis De Klinker Winschoten

Vijf jaar na het faillissement van aannemer Simon Benus, destijds belast met de bouw van cultuurhuis De Klinker, betwisten de gemeente Oldambt en de curator wederzijds hun claims.

Aan de patstelling moet wel een einde komen vindt curator mr. Oscar Philips. ,,De kwestie moet uit de wereld. De zaak heeft onze volle aandacht.” Het is daarom dat de gemeente onlangs een brief van het advocatenkantoor heeft ontvangen, waarin Philips aangeeft dat hij onverkort achter de door hem ingediende claim blijft staan.

Hij wil absoluut niets zeggen over de hoogte van het bedrag. Eerder werd in de media gesproken over ruim een miljoen euro. Een onbetaalde rekening van 1,5 miljoen euro voor meerwerk van Benus. De toenmalige projectleider van de gemeente zou daarvoor zijn handtekening hebben gezet. ,,Nogmaals, ik wil er niets over kwijt”, zegt Philips.

De zaak moet uit de wereld

De curator hoopt nog dat er een dialoog op gang komt tussen de gemeente en hemzelf. ,,Want, deze zaak moet eigenlijk uit de wereld.” Of hij zelf de handschoen oppakt voor een afspraak wil hij niet zeggen.

De curator zegt dat er binnenkort een tweede brief volgt over de ‘claimkwestie’. Hij wil er niets over kwijt. ,,Want ik ga mijn strategie niet via de media prijsgeven. Het is iets tussen mij en de gemeente.” Tussen de regels door valt te beluisteren dat als er niet snel een dialoog op gang komt beide partijen elkaar voor de rechter zullen zien.

De gemeente Oldambt wil al evenmin kwijt hoe hoog de door haar ingediende claim is. Dat de curator vorige week een brief heeft gestuurd heeft te maken met de verjaring van de claim, zegt een woordvoerder. Nu is de termijn weer met vijf jaar verlengd. De woordvoerder zegt dat de gemeente Oldambt in verdere afwachting is van de onderbouwing van de claim van de curator.