Inwoners Oudeschans steken handen uit de mouwen om vestingdorp schoon te maken

Met ruim een derde van alle inwoners vond zaterdag de dorpsparticipatiedag in Oudeschans plaats. De dorpsbewoners kwamen achterom bij De Blokeend, gewapend met emmers, sop en toebehoren, om het vestingdorp schoon te maken.

Ondanks het druilerige weer werd er met elkaar hard gewerkt. Na koffie met brownies - door één van de bewoners zelf gebakken - werden de klussen verdeeld.

In groepjes van drie of vier mensen werden het Vestingmuseum, het brandweerhuisje, de pottenkaaste en de speeltuin schoongemaakt. Ook alle straatborden, meubilair, lantarens en de brievenbus werden onder handen
genomen.

Verder kregen de bermen van de toegangswegen rondom het dorp een beurt, met als resultaat een aanhanger vol met afval en troep.

Rond 13.00 uur werd afgesloten met een lunch met groentesoep en broodjes.