Broedseizoen voorbij: tijd voor fase 2 herstelwerkzaamheden polder Breebaart bij Termunten

In het broedseizoen lag het werk even stil. Nu gaan de herstelwerkzaamheden in de polder Breebaart bij Termunten fase 2 in. Belangrijk onderdeel is, opnieuw, het verwijderen van overtollig slib uit het natuurgebied.

In de eerste fase van het natuurherstelproject is het niet gelukt om de benodigde hoeveelheid slib uit de polder Breebaart te verwijderen.

In aannemer Verboon Maasland hebben de samenwerkende partijen Hunze en Aa’s, EcoShape Building with Nature, provincie Groningen, Rijkswaterstaat en Het Groninger Landschap een partij gevonden waarmee het achtergebleven slib alsnog via een pijpleiding naar de Kleirijperij op de Dollardwelders kan worden gepompt.

Het slib wordt na rijping tot dijkenklei toegepast in de aanleg van de Pilot Brede Groene Dijk.

Recreatieve voorzieningen

Ook een aantal andere onderdelen van het project wordt in deze tweede fase afgerond. Zo worden een rolstoelvriendelijke vogelkijkhut, een fotokijkhut, een vistrap en een extra kijkscherm in de zuidpunt van de polder aangelegd.

De recreatieve voorzieningen worden uiterlijk 31 maart 2020 opgeleverd, voordat het nieuwe broedseizoen begint.

Vrachtverkeer via Carel Coenraadpolder

Tijdens de tweede fase van dit project is geen sprake van grondtransport met vrachtauto’s. Wel worden in de eerste twee weken van het project materialen en machines aangevoerd en, na afronding van de werkzaamheden, afgevoerd. Dit is nodig om het baggerwerk te kunnen uitvoeren.

Het vrachtverkeer zal zoveel mogelijk via de Carel Coenraadpolder lopen om het dorp te ontlasten.

Programma Eems-Dollard 2050

Het project Natuurherstel Polder Breebaart is onderdeel van het programma ‘Eems-Dollard 2050’. Met dit programma wordt gewerkt aan ecologische verbetering van de Eems-Dollard door balans te brengen in ecologie, economie en leefbaarheid.

Het project Natuurherstel Polder Breebaartwordt gefinancierd door het Waddenfonds, de Nationale Postcodeloterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Ministerie van LNV en de provincie Groningen.