Oldambt ontdekt 'onbekende betalingen', overboekingen vonden al negen jaar plaats

De gemeente Oldambt heeft sinds haar bestaan in 2010 zeker een half miljoen euro uitgekeerd aan inwoners van de voormalige gemeente Reiderland, zonder dat ze het wist.

Het exacte bedrag is nog niet boven tafel gekomen. Zeker is dat er dit jaar aan 38 personen maandelijkse bedragen worden overgemaakt. Directeur Harry Wieringa gaat er van uit dat de groep vanaf de herindeling veel groter is geweest dan de huidige club van 38 personen.

Financiële boekhouding tegen het licht gehouden

De overboekingen kwamen aan het licht, nadat de complete financiële boekhouding van de gemeente was doorgespit, vanwege het miljoenentekort. De gemeente wilde precies weten waar het geld allemaal naar toe gaat.

Op zoek naar mogelijke besparingen viel het op dat er maandelijkse bedragen worden overgemaakt op rekeningen van tientallen personen uit de voormalige gemeente Reiderland. Gemiddeld genomen gaat het om bedragen van circa 1000 euro per jaar. ,,We keken er wel even raar van op en zijn er van geschrokken”, zegt Wieringa.

Oude afspraken over collectief vervoer

Volgens de directeur gaat het om oude afspraken die enkele jaren na de eeuwwisseling door het toenmalig college van de gemeente Reiderland zijn gemaakt met mensen die aangewezen waren op collectief vervoer. ,,Reiderland had destijds geen goede verbindingen en het collectief vervoer was onvoldoende adequaat”, weet Wieringa.

Toen Reiderland in 2010 fuseerde met Winschoten en Scheemda heeft Reiderland deze specifieke, op maat gemaakte afspraak nooit op tafel gelegd. ,,Deze regeling is er simpelweg doorheen geglipt. Ik ga niet van boze opzet uit. Wekelijks gaan er bij ons namelijk duizenden over- en afboekingen door het systeem. Dat deze betalingen niet zijn opgevallen komt, omdat het om overeenkomsten gaat voor onbepaalde tijd. Er stonden ook geen verplichtingen tegenover. Controles zijn op deze betalingen nooit uitgevoerd.”

Betalingen worden stopgezet

De gemeente Oldambt gaat de betalingen komend jaar stopzetten. Wieringa verwacht niet dat het tot juridische problemen gaat leiden. ,,De overeenkomsten zijn weliswaar voor onbepaalde tijd, maar wij kunnen als gemeente nu aantonen dat het publiek - of collectief vervoer goed is geregeld. Ook voor de inwoners van voormalig Reiderland. We kunnen het dus niet langer rechtvaardigen dat we maandelijkse bedragen uitkeren. We gaan de bedragen de komende maanden afbouwen. Uiterlijk 2021 is de regeling van tafel.”

Voor Oldambt is de ontdekking van de ‘onbekende betalingen’ geen reden het financieel systeem aan te passen.