Groninger Huis eist dat wet wordt aangepast (en de woonstichting duurzame stroom kan gebruiken)

Woonstichting Groninger Huis eist dat de Woningwet wordt aangepast en het mogelijk wordt om voor eigen gebruik groene stroom op te wekken.

De kwestie speelt al een jaar. Groninger Huis (4300 woningen in vier gemeenten in het aardbevings- en krimpgebied in Groningen) trekt nu aan de bel omdat de Tweede Kamer binnenkort de Woningwet evalueert.

,,Tot de dag van vandaag is er nog geen oplossing voor deze belemmering van verduurzaming in zicht’’, zegt bestuurder van de woonstichting, Hilde van Ree.

Verlagen energierekening huurders

,,Het is Groninger Huis ernst’’, aldus Van Ree, ,,namens 50 partijen, waaronder vele corporaties, vijf gemeentes uit Groningen, de provincie, onze huurdersadviesgroep en de Woonbond, wordt aandacht gebracht voor deze situatie.’’

De ondertekenaars verlangen dat de Woningwet wordt aangepast, zodat het nabijheidscriterium niet meer in de weg staat aan het energie-neutraal maken van woningen en aan het verlagen van de energierekening van huurders.

De ‘situatie’ is het zogeheten nabijheidscriterium. Groninger Huis wil deelnemen in het zonnepark Sunbrouck. De aldaar opgewekte groene stroom wil Groninger Huis gebruiken voor algemene ruimtes in appartementencomplexen.

Op anderhalve kilometer afstand

Volgens de Autoriteit Wonen wordt niet voldaan het criterium dat het zonnepark ‘direct en nabij’ de woongebouwen van Groninger Huis ligt. Dat is het nabijheidscriterium. ,,De zonnepanelen liggen op anderhalve kilometer afstand van de appartementen van Groninger Huis’’, weet Van Ree.

Groninger Huis heeft ook beroep aangetekend tegen de voor haar negatieve beslissing op bezwaar van 17 juli 2018 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit beroep wordt op 5 november bij de rechtbank in Groningen behandeld.