Gemeente Westerwolde houdt voorlopig vast aan twee raadhuizen

De gemeente Westerwolde houdt voorlopig vast aan het gebruik van de twee raadhuizen, in Wedde en Sellingen.

Burgemeester en wethouders willen eerst toch nog eens bekijken hoe de dienstverlening naar de inwoners het beste opgezet kan worden. Daarbij wordt ook het flex- en thuiswerken van ambtenaren meegenomen.

Knopen doorhakken

Op basis hiervan zullen dan door de gemeenteraad knopen worden doorgehakt over de huisvesting van de 250 tot 300 ambtenaren.

Westerwolde werd in 2018 gevormd door de fusie van Bellingwedde en Vlagtwedde. het gemeentehuis van Bellingwedde stond in Wedde, dat van Vlagtwedde in Sellingen. Besloten werd om beide gebouwen te blijven gebruiken, ook om de afstand naar burgers toe in het uitgestrekte Westerwolde zo klein mogelijk te houden.

Niet optimaal

Snel bleek het werken met twee hoofdkwartieren niet ideaal. Zo verhoogde het heen en weer rijden tussen beide panden de efficiëntie van het werken niet.

Na een onderzoek door een extern bureau, vorig jaar, lieten B en W in eerste instantie weten in te zetten op het onderbrengen van al het ambtelijk personeel in het raadhuis van Sellingen. Dat zou dan uitgebreid moeten worden.

Dorpsraad Wedde

Vice-voorzitter Geert Dekker van de Dorpsraad Wedde hoopt dat het gemeentehuis in Wede toch blijft. ,,Dat zou mooi zijn, het geeft levendigheid. Als het pand toch zijn functie verliest, hopen we het een andere invulling te geven. Huisvesting voor senioren, daar denken we aan.’’