Bellingwolde heeft klankbordgroep zonnepark aan de Veendijk

Er is inmiddels een klankbordgroep wordt gevormd voor het nieuw te bouwen zonnepark aan de Veendijk in Westerwolde. De gemeente Westerwolde had dat geëist.

De gemeente houdt op dinsdag 5 november een informatieavond naar aanleiding van de plannen in de nabijheid van de Lethe. Het initiatief hiervoor komt van agrariër Kor Werkman, die samenwerking heeft gezocht met Solarfields.

Draagvlak

Werkman heeft zijn plannen aan de gemeente Westerwolde voorgelegd en de gehele procedure om tot een vergunning te komen is van start gegaan. Eén van de voorwaarden die de gemeente heeft gesteld is dat er bij de direct aanwonenden en de bewoners in het dorp voldoende draagvlak voor deze plannen te vinden is.

Kruidenweiden

De klankbordgroep gaat aan de gang met zaken als de zichtbaarheid van de zonnepanelen, hoe het park in de bestaande natuurstructuur kan worden ingepast, door het planten van bomen en groenblijvende lage struiken, het aanleggen van kruidenweiden, de hoogte van de panelen, hekwerken en afscheidingen. Ook moet worden uitgezocht hoe aanwonenden en dorpsbewoners kunnen participeren in de plannen en op welke manier ze eventueel kunnen worden gecompenseerd.

Om al deze belangen te bundelen en te inventariseren is er inmiddels een voorlopige Klankbordgroep opgericht, die nog twee leden kan gebruiken. Deze groep zal op de informatieavond aanwezig zijn. Eventuele ideeën en voorstellen kunnen al worden aangedragen via: klankbordgroeplethe@gmail.com.