Geen ondoorgrondelijke brieven in Westerwolde: Jip en Janneke-taal is heilig

Het zoveel mogelijk vermijden van wollig taalgebruik in brieven aan inwoners is ‘heilig’ voor de gemeente Westerwolde. Schrijven in Jip en Janneke-taal, dat staat voorop. Dat zegt wethouder Wietze Potze (PvdA).

Hij reageert zo op de aankondiging van de rijksoverheid dat taalexperts landelijk worden ingezet bij het begrijpelijker schrijven van brieven.

Zo weinig mogelijk vakjargon

,,Wij zijn daar sinds de vorming van onze gemeente, in 2018, druk mee bezig’’, zegt Potze. ,,Onze ambtenaren wordt er voortdurend op gewezen brieven zo eenvoudig mogelijk te schrijven en zo weinig mogelijk vakjargon te gebruiken. Soms ontkom je niet aan dat jargon, maar we vermijden het zoveel mogelijk.’’

Laaggeletterdheid

Dat benadrukken van het zo eenvoudig mogelijk schrijven is mede het gevolg van het feit dat in Westerwolde meer mensen moeite hebben met lezen en schrijven dan het landelijk gemiddelde. Onderzoek heeft dat uitgewezen. ,,Daardoor bestaat dus de kans dat bijvoorbeeld een brief van ons over hulp in het kader van de WMO niet goed wordt gelezen’, aldus Potze. ,,Daardoor kan iemand die hulp mislopen en dat willen we natuurlijk niet. Schrijf simpel, is daarom de boodschap.’’

Welzijnsstichting

Taalcoaches gebruikt Westerwolde niet bij het streven naar Jip en Janneke-taal. ,,Ambtenaren lezen elkaars brieven regelmatig. Ook komt het voor dat we een welzijnsstichting mee laten lezen, voordat een brief de deur uitgaat. Die kan ons dan ook adviseren over het taalgebruik.’’

Potze benadrukt dat Westerwolde ook tracht de laaggeletterdheid zelf terug te dringen. ,,Zo hebben we twee Taalhuizen in bibliotheken waar mensen terecht kunnen die moeite hebben met lezen en schrijven.’’