Screenen uitkeringen levert Westerwolde tonnen op

Het grondig screenen van alle door haar verleende uitkeringen levert de gemeente Westerwolde een voordeel van enkele tonnen op.

,,Per direct zijn we ruim 111.000 euro minder aan uitkeringen kwijt’’, zegt wethouder Giny Luth (Gemeentebelangen). ,,De komende jaren gaat het om 239.000 euro op jaarbasis.’’

Deskundig bureau

Burgemeester en wethouders besloten vorig jaar het hele pakket aan uitkeringen eens grondig tegen het licht te houden. ,,We huurden daarvoor een deskundig bureau in’’, aldus Luth. ,,Dat heeft elke uitkering bekeken, gecontroleerd of de betrokken inwoner hem wel terecht kreeg of dat die inwoner wellicht voor andere uitkeringen in aanmerking komt.’’

Enkele gevallen van fraude

Het onderzoek door het deskundig bureau is afgerond. ,,Het heeft enkele gevallen van fraude aan het licht gebracht. Mensen die dus ten onrechte een uitkering kregen. Het heeft ook aangetoond dat een aantal inwoners in aanmerking komt voor een zogenoemde voorliggende voorziening. Zo was er een inwoner die vanwege arbeidsongeschiktheid in aanmerking komt voor een wia-uitkering. Anderen blijken gebruik te kunnen maken van andere regelingen. Al met al zijn we dus 111.000 euro minder kwijt aan uitkeringen.’’

Gedaald tot onder de 500

Het geringer aantal uitkeringen leidt de komende jaren daarbij dus tot een ‘winst’ van 239 mille. ,,En bovendien is het aantal uitkeringsgerechtigden dat we hebben, mede door het onderzoek gedaald tot onder de 500’’. zegt Luth. ,,Die daling wordt ook veroorzaakt door het aan een baan helpen van clienten van onze sociale dienst.’’

De wethouder benadrukt dat de gemeente tracht haar uitkeringsbestand zo ‘zuiver’ mogelijk te houden. ,,Nieuwe aanvragen worden streng gecontroleerd. Waarbij iedereen natuurlijk krijgt waar hij of zij recht op heeft.’’