Zangdienst in Wedderwegkerk

In de Wedderwegkerk wordt er op zondag 17 november een bijzondere zangdienst gehouden met het thema: ‘Een teken van hoop!’

Het is een dienst met veel samenzang: liederen uit de Bundel van Johannes de Heer en andere bekende christelijke liederen. Muzikale medewerking wordt verleend door het Christelijk Mannenensemble Pekela o.l.v. Kiny Eiten. Voorganger is ds. Simone van de Vrie.

De dienst begint om 19.00 uur en iedereen is van harte welkom.