Ruiten Aa Kanaal van bezuiniginglijst

Het afsluiten van het Ruiten Aa Kanaal voor de pleziervaart is geschrapt van de bezuinigingslijst van de gemeente Westerwolde.

Dat blijkt uit de aangepaste begroting van Westerwolde voor 2020.

In die begroting staat een lijst van zaken waarop volgens burgemeester en wethouders bespaard kan worden. Aanvankelijk stond op die lijst het vastzetten van de bruggen over het Ruiten Aa Kanaal. Op het onderhoud van die bruggen zou zo worden bespaard. De maatregel zou wel betekenen dat plezierjachten niet meer over het kanaal zouden kunnen.

Tijdens een vorige bespreking van de begroting kwam vanuit de gemeenteraad veel kritiek op dat voornemen. Gewezen werd op het belang van de vaarrecreatie. ,,Op basis van die geluiden hebben we die maatregel van de lijst gehaald’’, zegt wethouder Bart Huizing (PvdA).

Op basis van soortgelijke geluiden hebben B en W ook het beëindigen van openstelling van bruggen op zondag en verhoging van de tarieven voor de gemeentelijke zwembaden van de lijst verwijderd. De verhoging van de onroerendezaakbelasting is aangepast. Aanvankelijk stond op de lijst een verhoging van 10 procent, maar de meeste raadsleden vinden die stijging veel te fors. ,,Daarom stellen we nu een verhoging van 3,5 procent voor’’, altijd Huizing.

Als de gemeenteraad deze week de begroting met de aangepaste besparingslijst goedkeurt, bezuinigt Westerwolde komend jaar ruim een miljoen euro. Minder dan de eerst geplande 1,5 miljoen. ,,Maar we kunnen ons dat veroorloven omdat we een wat hogere rijksbijdrage krijgen’’, aldus Huizing.