Taaie keuzes herstelplan: Oldambt versobert sociale en culturele voorzieningen en verhoogt lokale belastingen

De gemeente Oldambt versobert sociale en culturele voorzieningen en verhoogt lokale belastingen om het hoofd financieel boven water te houden.

Dit jaar koerst de gemeente Oldambt af op een tekort van ruim 5 miljoen euro. Tot en met 2023 moet 9 miljoen worden bezuinigd. Een meerderheid in de gemeenteraad schaarde zich gisteravond in grote lijnen achter het herstelplan van burgemeester en wethouders.

Oppositie denkt constructief mee

Daarvoor was steun nodig van oppositiepartijen CDA, ChristenUnie en D66. Deze partijen zijn mogelijk nog in de race om een opengevallen plek in het college in te nemen. Ze willen ‘constructief meedenken’ over het zo goed en zo kwaad op de been houden van voorzieningen.

Huishoudelijke hulp versoberen

Eerder stapte de SP uit de college (PvdA, VVD, Partij voor het Noorden) waardoor de coalitie nog over 10 van de 25 zetels beschikt . Wethouder Kees Swagerman van de Socialistische Partij (SP) stapte onlangs op, omdat zijn partij pittige bezuinigingen op sociale voorzieningen onacceptabel vindt. Zware kortingen zijn nodig om grote tekorten in de jeugdzorg op te vangen. En dus gaat in sommige dorpen het bibliotheekwerk op de schop, moeten clubs meer de handen uit de mouwen steken op hun sportcomplexen en wordt de huishoudelijke hulp aan ouderen versoberd.

Lokale belastingen verhogen

Dat laatste geldt ook voor het participatiefonds waar mensen met een zeer krappe beurs een beroep op kunnen doen bij de aanschaf van noodzakelijke voorzieningen. Ook op theater De Klinker en het ambtelijk apparaat wordt bezuinigd. De gemeente krijgt extra geld in kas door de lokale belastingen te verhogen en een greep te doen in de reservekas. Met deze maatregelen wil Oldambt voorkomen dat het financieel onderuit gaat en onder preventief toezicht van de provincie komt te vallen.

Geen geld voor Jimmy’s

Heet hangijzer is het opdoeken van Jimmy’s, een voorziening waar jongeren met grote problemen professioneel worden begeleid en hun leven vaak weer op de rit krijgen. Wethouder Bard Boon erkent dat Jimmy’s aan alle gestelde subsidie-eisen voldoet en goed presteert. ,,Maar ik heb er geen geld meer voor.’’ Boon wil de hulpverlening onderbrengen bij het bestaande sociaal-cultureel werk in de gemeente. Discussie was er over de aanleg van een nieuw kunstgras hockeyveld in Winschoten. Wethouder Erich Wüncker zei dat het veld na dertig jaar beslist toe is aan vervanging.

Een meerderheid van de gemeenteraad van Oldambt stemde in met de begroting en het herstelplan. Alleen VCP, SP, Oldambt Aktief stemden tegen.