Voedselbank Oldambt krijgt bijna 50 hulpvragen binnen in anderhalf maand tijd

Het aantal mensen dat in oktober aanklopte bij de Voedselbank Oldambt was 25; deze maand staat de teller al op 24. De verwachting is dat aan het eind van dit jaar meer dan 400 huishoudens een beroep moeten doen op de Voedselbank. Verontrustende cijfers.

"We zien dat ieder jaar dit aantal in de maanden oktober, september en december fors stijgt", legt Henk Koning van Voedselbank Oldambt uit. Als mensen in mei hun vakantiegeld krijgen zingen ze het nog een paar maanden uit, maar op een gegeven moment houdt het op. Bovendien vallen aan het einde van het jaar de jaarrekeningen op de deurmat."

De genoemde 400 huishoudens zijn, volgens Koning, slechts het topje van de grauwe ijsberg. "Zoals we het nu kunnen inschatten klopt slechts tien procent van de mensen, die financieel in de problemen zitten, of die in de financiële problemen dreigen te komen bij de Voedselbank aan."

Op de recent gehouden Dag van de Minima zijn bijvoorbeeld 12 gezinnen ingeschreven; mensen die anders niet om hulp zouden hebben gevraagd.

"Ouderen bijvoorbeeld", legt Koning uit. "Mensen die hun hele leven lang hard hebben gewerkt, maar het moeten doen moet een AOW'tje. Als we met deze groep in gesprek komen en vragen 'Hoe gaat het?' krijgen we vaak het antwoord 'Gaat wel'. Nou dan weten we genoeg. Die groep mensen heeft vroeger ook armoede meegemaakt, ze kloppen niet zomaar aan voor hulp. Die generatie heeft vaak zoiets van 'Ik red mezelf wel'. Daarbij komt dat er nog altijd veel schaamte is. Onterechte schaamte. Mensen lopen niet graag met hun problemen te koop."

Risicogroepen zijn verder eenoudergezinnen met kinderen, en gezinnen met een matig betaalde baan, maar met hoge kosten. Die groep zit qua loon net boven de norm, waardoor ze geen recht hebben op bepaalde kwijtscheldingen. Gevolg is dat ze onder de streep heel weinig overhouden om van te leven.

Om meer mensen met weinig financiële armslag te bereiken werken veel instanties samen. Denk aan de Voedselbank, Humanitas, Schuldhulpmaatje en Azzur. "En met resultaat. Mensen zien vaak door de bomen het bos niet meer. Als de situatie duidelijk(er) in kaart is gebracht gloort er soms weer een beetje licht aan het einde van de tunnel. Dus nogmaals: Schroom niet en zoek hulp."