Waarom blijven mensen wonen in Oost-Groningen?

Rijksuniversiteit Groningen is een onderzoek gestart over wonen in Oost-Groningen. Eind november en begin december zal in het kader van dit onderzoek een vragenlijst worden verspreid in de dorpen Beerta, Finsterwolde, Bad Nieuweschans, Drieborg, Ganzedijk en Nieuw Beerta. Tot 2010 maakten deze dorpen deel uit van de voormalige gemeente Reiderland.

“De bevolking van Oost-Groningen krimpt; veel mensen trekken weg.” Hoe vaak is dit al voorbij gekomen op het nieuws, in de krant of op internet? Het lijkt wel alsof er vooral aandacht is voor de wegtrekkende Oost-Groningers.

De Rijksuniversiteit Groningen is daarom, samen met Queen’s University Belfast (Noord-Ierland) en het Von Thunen Instituut (Duitsland), een onderzoek gestart naar de woonervaringen van mensen die op het platteland wonen en waarom zij er graag blijven wonen.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om meer te weten te komen over wat inwoners nodig hebben. Wat motiveert mensen bijvoorbeeld om hier te wonen en wat belemmert hen hierin? Het toekomstbestendig maken van een dorp is een grote opgave dat begint met het simpelweg in kaart brengen hoe mensen hun woonomgeving ervaren.

De afgelopen maand is de verspreiding en het onderzoek in de voormalige gemeente Bellingwedde afgerond. Daar deed bijna de helft van de geselecteerde adressen mee aan het onderzoek. Nu volgt het onderzoek in de eerder gemelde dorpen. De resultaten van het onderzoek zullen onder andere worden gedeeld via deze krant tijdens het voorjaar van 2020.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.rug.nl/frw/news/2018/research-project-staying-rural-
awarded-funding
en via Twitter @STAYinOostG.