Burgemeester Cora-Yfke Sikkema reikt erepenning uit aan Tjits Zwartsenburg

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt reikte woensdagavond de erepenning van Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen uit aan Tjits Zwartsenburg. Ook ontving ze een oorkonde. De uitreiking vond plaats tijdens de vergadering van District Oost-Groningen van 't Nut in Het Oude Wapen in Blijham.

Mevrouw Zwartsenburg-Veldkamp wordt geroemd, omdat ze met haar bevlogenheid heeft meegewerkt aan het verwezenlijken van de doelstelling van het Nut: het bevorderen van de sociale cohesie in de samenleving.

De decorant was 14 jaar voorzitter van Departement Wildervank. In deze periode is ze secretaris geworden van het bestuur van District Oost Groningen. Zij beëindigende haar voorzitterschap van Departement Wildervank op de najaarsvergadering in 2015. Vijf jaar eerder was ze al afgetreden als secretaris van het District Oost-Groningen, om drie jaar later opnieuw in het bestuur te stappen. De vergaderingen vonden altijd bij haar thuis plaats. 

Nu stapt ze weer - definitief - uit het District Oost-Groningen, waarmee het district ook in deze bestuursvorm stopt en verder gaat als Platform Oost-Groningen.

Hoogtepunten

Hoogtepunten in haar bestuurlijke tijd waren de jubilea van Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in 2009 (225-jarig bestaan), het 125-jarig bestaan van het Departement Wildervank, met onder meer een optreden van het Deep River Quartet en haar positieve inbreng in 'Project: Wat doe jij?'. Zwartsenburg-Veldkamp heeft er mede voor gezorgd dat dit project, waarin onderwerpen als pesten, meelopers, groepsdruk en de eenling in de klas, ook in Groningen tot stand is gekomen. 

De penning is uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Deze maatschappij is opgericht in 1784 en heeft de nutscholen, bibliotheken en banken in leven geroepen.