Fit in en op de Meentschool

De oudere leerlingen van de Meentschool in Winschoten hebben in november en december een aantal speciale gymlessen. Zij volgen deze niet in hun eigen zaal binnen de school, maar komen speciaal naar het plaatselijk Sportcentrum van Nico Jager om onder begeleiding van René Beertema te mogen fitnessen.

De sportclinics zijn onderdeel van het progrmma Sport Heroes, dat nu voor het tweede jaar op de school draait. Dit programma van Stichting Special Heroes heeft als doel om leerlingen uit het speciaal onderwijs kennis te laten maken met diverse sporten, waar zij bij aan kunnen sluiten en tegelijkertijd de sportverenigingen en -instanties kennis te laten maken met de doelgroep en zich hiervoor open te stellen.

Deze doelgroep sport namelijk een stuk minder dan hun leeftijdsgenootjes uit het reguliere onderwijs. Dat patroon wil de stichting doorbreken, omdat naast de beweging die gezond is, leerlingen zich persoonlijk ontwikkelen binnen de sport, meer zelfvertrouwen krijgen en bijvoorbeeld meer sociale contacten opdoen. De effecten hiervan zijn niet alleen op de sportlocatie terug te zien, maar ook op school en thuis.

Speciaal onderwijs

De Meentschool is een openbare school voor speciaal onderwijs. Leerlingen met een specifieke onderwijs/zorgvraag krijgen hier onderwijs en zorg aangeboden. Het is een streekschool voor leerlingen met een zml-indicatie (zeer moeilijk lerend) en zij komen uit de hele regio Noordoost-Groningen. De school heeft een open en toegankelijk karakter en heeft als visie om te werken vanuit een professionele en opbrengstgerichte cultuur aan de unieke mogelijkheden van onze leerlingen. De sportclinics die worden aangeboden door sportorganisaties in de regio zowel binnen de school als daarbuiten sluiten hier perfect bij aan. De school is hiermee ook bezig het certificaat gezonde school te behalen.

De leerlingen hebben inmiddels al kennis gemaakt met boksen, freerunning, Bmx-en en een echte survivalrun in Havelte. Het motto in deze sportclinics is 'gewoon doen wat gewoon kan en aanpassen
wat aangepast moet'.