Nieuw Tijdschrift Stichting Oud Winschoten in het teken van de Poort

Voor Stichting Oud Winschoten is er nog weinig veranderd met betrekking tot de huisvesting sinds energieleverancier Enexis op 21 mei letterlijk de stekkers uit het onderkomen in het voormalige Lucasziekenhuis trok.

Op de najaarsbijeenkomst in De Klinker op Lutje Adrillen toonde het bestuur haar frustratie door op het podium een groot
aantal lege verhuisdozen te deponeren ten teken dat de ruime collectie van de stichting nog steeds bij verhuisbedrijf Nobbe staat opgeslagen.

De gemeente Oldambt toonde begrip voor de situatie en beloofde wederom alle noodzakelijke inspanningen te zullen verrichten om de stichting uit deze vervelende impasse te helpen. De unieke collectie die de stichting sedert de oprichting in 1977 heeft opgebouwd verdient het immers aan een zo breed mogelijk publiek te worden getoond en daarvoor is een degelijk onderkomen een voorwaarde. Bij de bijeenkomst in De Klinker kon de stichting met enige trots het nieuwe tijdschrift presenteren.

Trots maar ook bedroefd

Trots maar ook bedroefd, want bestuurslid en gepassioneerd archiefmedewerker Henk Klappe overleed kort voor het ter perse gaan van het nieuwe nummer. Totaal onverwacht want Henk was weer aan de beterende hand na een periode met gezondheidsproblemen. In het tijdschrift is ook een in memoriam voor Henk Klappe opgenomen. Tevens valt het eerste deel over de burgemeesters van Winschoten onder de titel van maire toen schout tot burgemeester, dat Henk nog heeft kunnen samenstellen, in het tijdschrift te lezen. Het nieuwe 43e nummer van het tijdschrift ligt inmiddels bij de boekhandel.

Het nieuwe jasje waarin het tijdschrift sedert nummer 41 is verschenen zit ook nummer 43 als gegoten. Het voordeel van de introductie van een nieuwe vormgeving is dat de redactie in de beginfase nog kan experimenteren met de opmaak, de rubrieken en het fotomateriaal. Zo werd de kroniek die Eltjo Schipper tot 2011 verzorgde weer in ere hersteld en dit keer vallen de wetenswaardigheden over Winschoten in 1948 na te lezen.

De redactie probeert ook steeds meer thematisch te werk te gaan en dat heeft dit keer geresulteerd in de uitwerking van het thema Poort van Winschoten. Dit is het ambitieuze plan van de gemeente Oldambt dat niet alleen moet leiden tot de bouw van een nieuw stadhuis en daarvan gescheiden een nieuwe raadszaal maar tevens moet zorgen voor de realisatie van een zestal stadsvilla’s. Bij het plan is ook nadrukkelijk het pand van de HEMA betrokken.

Poortplein

Het leek de redactie van het tijdschrift wel aardig eens te kijken naar de geschiedenis van de terreinen waarop het Poortplan uiteindelijk ten uitvoer moet worden gebracht. Dat betekent dat er gekeken wordt naar het terrein van de HEMA waar eens de roemruchte schouwburg Dommering/Wissemann was gesitueerd en dat een rijke historie kent. Daarbij is er uiteraard ook ruimte voor Dommerings Toene. Ook het terrein waarop het nieuwe stadhuis moet gaan verrijzen kent een historie met panden van het gymnasium en de HBS als voorgangers. Hennie Lemein en Piet Gruppelaar duiken in de geschiedenis van de
beide leerinstellingen. Ook wordt ingezoomd op de geschiedenis van het oude stadhuis zelf.

In het tijdschrift is er verder ruimte voor de schenkingen die de stichting dit afgelopen jaar heeft mogen ontvangen. Die collectie groeit alleen maar, mede een reden de dakloosheid van de stichting nogmaals te benadrukken. Naast de schenkingen is er ook nog het Winschoter Erfgoed Fonds dat uit de middelen van de stichting aankopen doet van uitzonderlijke voorwerpen die deel uitmaken van de Winschoter geschiedenis. In het tijdschrift is er ook aandacht voor de fotopanelen die door de stichting in de smalle doorgangen of driften tussen de Langestraat en de Venne zijn geplaatst.

Voor rekening van...

In de rubriek Voor rekening van…. ligt John Ruibing de doopceel van Meijer de fietsspecialist. Het is een onderneming die begon met initiatiefnemer Jacob Sulter die het bedrijf startte in 1920 aan de Engelschestraat 32 en later naar de Moushörn zou verkassen waar volgend jaar het honderdjarig bestaan zal worden gevierd. Hennie Lemein neemt de Visschersdijk in historisch perspectief in ogenschouw en Robert Jalink richt zijn pijlen op de oude joodse begraafplaats aan de Liefkensstraat en de stoffelijke resten die in 2016 op de locatie van de begraafplaats nog zijn gevonden.

Oud Winschoten, halfjaarlijks tijdschrift over de geschiedenis van Winschoten. Jaargang 22, 2019 nr. 43. Losse nummers: prijs 7 euro.