Tropendagen voor 'Winschoter' Sinterklaas

Het zijn tropendagen voor de 'Sinterklaas van Winschoten'. Na aankomst met de stoomboot en aansluitend de intocht halverwege november worden er tot en met 5 december vele bezoeken afgelegd aan onder meer basisscholen, peuterspeelzalen en verenigingen.


Navraag leert dat het in Nederland gebruikelijk is dat één en dezelfde Sinterklaas de meeste activiteiten doet en dat hij diverse bezoeken aflegt in één stad of plaats. De herkenbaarheid van één gezicht bij zowel de kinderen als volwassenen blijft een perfecte formule. Met de opmerking 'Dit is de echte....' wordt de Winschoter Sint overal met open armen ontvangen, zegt een woordvoerder van de Goedheiligman.

En Sinterklaas zelf heeft ieder jaar weer heel veel plezier om mee te werken om alle kinderen (en ouderen) in Winschoten en omgeving een onvergetelijk feest te bezorgen. Volgens de woordvoerder staat het leven van de 'Winschoter Sint' drie weken  in het jaar op zijn kop. Die periode staat volledig in het teken van het kinderfeest.

Discussie

"Wel maakt de Sint zich enigszins zorgen over de discussie die al een aantal jaren gaande is over met name Zwarte Piet. In de achterliggende jaren zijn er al veelvuldig veranderingen met betrekking tot het feest doorgevoerd. Wellicht waren deze veranderingen ook nodig, de tijd staat immers niet stil. Het jammerlijke van de hele discussie is dat de volwassenen van mening verschillen over dit onderwerp, terwijl de kinderen er geen idee van hebben wat er zich rondom het feest tegenwoordig allemaal afspeeld", laat de Winschoter Sint, bij monde van zijn woordvoerder weten.

De Winschoter Sint merkt bij zijn bezoeken, evenals de kinderen, helemaal niets van de discussie die jaarlijks weer oplaait. "Integendeel, alle kinderen en volwassenen genieten ieder jaar met volle teugen van het feest", zo stelt de Sint.

En als het aan de Goedheiligman ligt, zal dit tot in lengte van jaren zo blijven.