Onder toezicht van de provincie? Nee, dan snijdt de raad van Oldambt liever fors in de uitgaven

De gemeente Oldambt moet baas in eigen huis blijven en de regie niet overdragen aan de provincie. Dan liever een extra bezuinigingsbesluit op korte termijn.

Zo reageert de meerderheid van de gemeenteraad op de eis van de provincie dat Oldambt voor 1 januari nog een besluit moet nemen over een bezuiniging van 1,3 miljoen euro.

De gemeente verwacht dat de rijk dit bedrag extra gaat uitkeren voor Jeugdzorg en heeft het in die vorm opgenomen in de meerjarenbegroting voor 2023. De provincie gaat niet akkoord met die aanname en eist dat de gemeente zelf een besluit moet nemen over de wijze hoe ze dat bedrag wil besparen. Doet ze dat niet voor 1 januari, dan komt ze onder preventief toezicht van de provincie te staan.

Nog zwaardere ingrepen

,,Dat laatste moeten we niet willen, ook al komt die 1,3 boven op de 9 miljoen die we al gaan bezuinigen’’, zegt Jurrie Nieboer van coalitiepartij Partij voor het Noorden (PvhN). ,,Als je de regie uit handen geeft, worden vermoedelijk nog zwaardere ingrepen gepleegd.’’

Aan dat standpunt hield hij ook vast toen burgemeester en wethouders gisteren bekend maakten waar ze de 1,3 miljoen vandaan willen halen. Het afschaffen van een tegemoetkoming waarmee minima kleding kunnen kopen, het afschaffen van schaapskuddes nog een kleine belastingverhoging zijn enkele van de maatregelen.

,,Ze zijn pijnlijk’’, zegt Nieboer. ,,Maar liever dit dan onze zelfstandigheid opgeven.’’ Die mening leeft ook bij de andere coalitiepartijen, zo bevestigt Hilbert Flokstra (PvdA) en Harold de Groot (VVD). ,,En laten we hopen dat het rijk inderdaad meer geld gaat geven en dat deze extra bezuinigingen niet nodig zijn’’, stelt de laatste.

‘Voorzieningen worden dan gesloten’

En ook CDA’er Tim van Bostelen en voorman Ger Klein van de lokale partij Gemeentebelangen voelen niets voor preventief toezicht. ,,In dat geval wordt over ons hoofd heen bepaald dat voorzieningen gesloten worden’’, zegt Klein. ,,Zwembaden, sportvelden. Dat moeten we niet willen.’’

De oppositiepartijen SP en VCP preferen bij monde van Linda Bolderman-Lesterhuis en Engel Modderman een andere aanpak. ,,Met meer gemeenten in de regio moeten we ons geluid in Den Haag laten horen’’, zegt Modderman. ,,Want mede door rijksbezuinigingen zitten meer gemeenten in nood. Als we samen optrekken, helpt dat hopellijk en krijgen we meer geld.’’