Bewoners: 'Het wordt veel te druk in de vesting Bourtange'

De leefbaarheid in de vesting Bourtange wordt steeds meer aangetast. Onder meer door het groeiend aantal evenementen.

Dat stelt de Bewonersvereniging Vesting Bourtange. De meeste mensen die binnen de wallen van het dorpje wonen, zijn daarvan lid.

Die mensen hebben in de afgelopen jaren het aantal evenementen, waar veel bezoekers op af komen, zien groeien. ,,Zo beginnen dit weekeinde de kerstmarkten’’, zegt voorzitter Aldert Zijlstra van de Bewonersvereniging. ,,Maar de twee weekeinden erna zijn die er ook. Dat was enkele jaren nog niet zo. Het aantal ‘piekmomenten’ over het jaar met heel veel drukte, is gegroeid.’’

En dat belast de bewoners zwaar, zo stellen Zijlstra en zijn collega-bestuurders Michel Steemers, Hanna Kosmeier en Albertdina Stuut. ,,Het dorp lijkt te vaak een evenemententerrein’’, zegt Kosmeier. ,,Alles zit dan ook muurvast. Wat als een bewoner, de meeste zou redelijk op leeftijd, iets overkomt? Hulpdiensten komen er moeilijk door.’’

Meer inspraak

De balans tussen commercie, toerisme en woonplezier is volgens de bestuurders kortom scheef aan het groeien. ,,We hebben dat ook aan de gemeente Westerwolde laten weten’’, zegt Zijlstra. ,,We stuiten op begrip maar er wordt verder niets gedaan. Er is nu wel een platform opgericht waarin alle bij de vesting betrokken partijen zitten, ook de gemeente. We hopen dat we zo meer inspraak krijgen.’’

De toenemende drukte tast volgens de Bewonersvereniging niet alleen de leefbaarheid aan. ,,Onderhoud aan bruggen en wallen laat ook te wensen over’’, zegt de voorzitter. ,,De aanblik van de vesting, een beschermd dorpsgezicht, wordt zo aangetast.. Daarbij komen er nog altijd te veel auto’s wat ook ontsierend werkt en de leefbaarheid aantast. We wonen hier mooi, weten dat hier veel toeristen komen maar de balans slaat naar de verkeerde kant door.’’

De evenementen, naast de kerstmarkten zijn dat onder meer de nabootsing van veldslagen, worden georganiseerd door de Stichting Vesting Bourtange (SVB). Manager Hendri Meendering vindt dat ‘de balans’ goed in de gaten moet worden gehouden. ,,Dat kan ook via het nieuwe platform. Ik heb zelf de indruk dat de goede balans er nog wel is.’’

Wethouder Giny Luth (Gemeentebelangen) heeft begrip voor de zorgen van de bewoners. ,,Waar het om de veiligheid gaat bij evenementen, daar letten we goed op. Aan de andere kant is de vesting wel een trekpleister en dat willen we zo houden. We hebben geregeld overleg met betrokkenen maar worden dan ook geconfronteerd met verschillende belangen.’’

Wethouder Bart Huizing (PvdA) zegt dat de gemeente de bruggen aan gaat pakken (,,Zo dat de aanblik niet wordt aangetast’’) en dat de gemeenteraad volgend jaar bepaalt hoe ze het budget voor onderhoud van openbare ruimte verdeelt. ,,De raad kan dan besluiten extra geld voor Bourtange beschikbaar te stellen.’’