Ondernemingsraad Oosterlengte zegt vertrouwen in raad van Toezicht op

De ondernemingsraad (OR) van zorgketen Oosterlengte heeft geen vertrouwen meer in de Raad van Toezicht (RvT) van Oosterlengte. Door ‘meerdere situaties van miscommunicatie is het vertrouwen in de Raad van Toezicht opgezegd’, stelt de OR.

Oosterlengte is met bijna 2000 medewerkers, een van de grote werkgevers in Oost-Groningen met elf zorgcentra.

,,De afgelopen weken is gebleken dat de samenwerking met de Raad van Toezicht niet goed verloopt. Door het ontbreken van transparantie, het niet nakomen van afspraken en de tegenstrijdigheid in de communicatie is er een onduidelijke, onveilige en onbetrouwbare situatie ontstaan. Dit komt niet ten goede van de organisatie.’’ Dit betoogt ondernemingsraadvoorzitter Rob Holtjer.

Vertrouwensbreuk

Hij wil geen concrete voorbeelden noemen: ,,Ik ga niet met modder gooien. Maar als je je keer op keer niet houdt aan afspraken dan creëer je zo’n sfeer.’’ De vertrouwensbreuk heeft volgens Holtjer geen nadelige consequenties voor de zorg en de medewerkers. ,,De primaire zorg loopt goed.’’

Volgens de OR, die de belangen behartigt van de werknemers, zal de RvT zich moeten beraden op haar positie.

De druppel die de emmer deed overlopen was de berichtgeving over de mogelijke benoeming van Wil Koopmans als nieuwe interim-bestuurder van Zorggroep Oosterlengte. Koopmans was directeur/bestuurder bij zorgorganisatie ZINN in Groningen. Ze werkte er 18 jaar en ging in september met pensioen.

Onaangenaam verrast

Holtjer: ,,We waren onaangenaam verrast en verbaasd. Lopende de procedure, gedurende een vertrouwelijke adviesaanvraag waarbij gesproken is met één of meerdere kandidaten werd er bericht over haar aanstelling. En dat terwijl er nog een vertrouwelijke adviesaanvraag liep ten aanzien van het aanstellen van de voorgestelde interim bestuurder. Deze adviesaanvraag was nog in behandeling bij de OR en cliëntenraad, de medezeggenschap.’’

,,De Raad van Toezicht doet voorkomen alsof de aanstelling niet door kon gaan na kritiek van de OR, omdat de OR zich zwaar gepasseerd voelt. Feitelijk is dat onjuist.’’

,,De OR en de RvT waren het unaniem eens dat Koopmans niet de nieuwe interim-bestuurder zou worden. Dat was op basis van inhoudelijke punten. We kennen haar niet en hebben nooit een gesprek met haar gevoerd.’’

Geen commentaar

De Raad van Bestuur adviseert de bestuurder en houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken bij Oosterlengte. De RvT onthoudt zich van commentaar. Woordvoerder Rob van Boxtel: ,,We gaan inhoudelijk niet op de zaak in.’’