Waddenfonds steekt bijna 13 miljoen euro in verbetering vistrek

De visstand in de Waddenzee is te laag en de vissen zijn er te klein. Reden voor het Waddenfonds bijna 13 miljoen euro te steken in het verbeteren van de vistrek tussen de Waddenzee en het binnenland.

Dit gebeurt in het kader van de tweede fase van het meerjarige migratieprogramma Ruim Baan voor Vissen. Dit project, ontwikkeld door de waterschappen van Noord-Holland, Fryslân, Groningen en Drenthe, moet een belangrijke impuls geven aan de visstand in het Waddengebied.

In de tweede fase van het meerjarige migratieprogramma wordt hierin 44,5 miljoen euro geïnvesteerd.

Vistrek hevig verstoord geraakt

De vistrek tussen de Waddenzee en het binnenwater achter de dijken is door (die) dijken, sluizen, stuwen en gemalen hevig verstoord geraakt.

Vissen kunnen de meren, beken en rivieren waar ze paaien en jongen krijgen, lastig bereiken. Het gevolg is dat trekkende vissoorten zoals de zeeforel, paling en glasaal het moeilijk hebben in het Waddengebied.

Kop van Noord-Holland

In deze tweede fase van het project Ruim Baan voor Vissen wordt het meeste geïnvesteerd in de verbetering van de vismigratie in de kop van Noord-Holland. Zo komt er een verbinding tussen zee en achterland met de aanleg van een zoet-zout overgang en 14 hectare brakwatergebied.

Ook worden op 19 plekken vispassages verbeterd en aangelegd. Daarnaast worden in het achterland paai- en opgroeigebieden geschikt gemaakt voor vissen.

Negatieve gevolgen voor de agrarische sector voorkomen door brakwater te weren van landbouwgronden.

Behalve in Noord-Holland worden aanvullende vismigratievoorzieningen getroffen in Groningen en Friesland.

Nieuwe Statenzijl

Het project is een vervolg op Ruim Baan voor Vissen 1, waarmee al een aantal knelpunten in de vismigratie langs de Waddenkust is opgelost.

In de eerste fase zijn maatregelen getroffen bij Nieuwe Statenzijl, op de grens met Duitsland, waardoor trekvissen nu gemakkelijker het bekenstelsel van Drenthe kunnen bereiken.

Op dit moment worden ook bij Lauwersoog en in de Afsluitdijk voorzieningen gemaakt die de vismigratie richting de provincies Groningen, Friesland en het IJsselmeer en haar achterland verbeteren.

Monitoringsprogramma

Met een monitoringsprogramma wordt beoordeeld hoe effectief de vismigratievoorzieningen zijn. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar zoet-zout overgangen en brakwatergebieden.

Met de opgedane kennis moeten vismigratiesystemen voor de toekomst verder worden verfijnd.

Ruim Baan voor Vissen 2 is onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW), een meerjarig programma om grootschalige investeringen in het Waddengebied mogelijk te maken.