Kavelruil in woord en beeld

Het verhaal van de vele jaren durende ruilverkaveling bij Blijham en Bellingwolde is vastgelegd in een boek. Dat is donderdag gepresenteerd door de schrijvers.

Bij hen gaat het om Scholto ten Have, Gerard Oterdoom en Jan Hazelhoff. Twee jaar lang werkten ze aan het boek dat als titel Realisatie van de ruilverkaveling Blijham-Bellingwolde, 1947-1974 heeft.

,,Het idee om het boek te schrijven, ontstond tijdens het bijwonen van een lezing over de ruilverkaveling’’, vertelt Hazelhoff. ,,We realiseerden ons toen dat de informatie over dat onderwerp eigenlijk nooit gebundeld was in een boekwerk. We besloten dat te gaan doen.’’

Ze bezochten archieven, spraken met betrokkenen, gebruikten hun eigen kennis (,,We hebben alle drie een band met de agrarische wereld’’, aldus Hazelhoff) en zetten zich aan het schrijven.

Eltjo Buringh

Het resultaat is een boek waarin wordt verteld hoe in de jaren na de Tweede Wereldoorlog boeren in het uitgestrekte poldergebied bij Bellingwolde en Blijham, in Den Ham en het gebied Veenbouwten overgingen tot een grootscheepse kavelruil, om zo efficienter landbouw te kunnen bedrijven. ,,Eltjo Buringh speelde als initiatiefnemer een belangrijke rol’’, aldus Hazelhoff.

Buringh heeft uiteraard een plek in het boek gekregen, met veel andere personen die tot 1974 bij de ruilverkaveling waren betrokken. ,,In dat jaar werd de commissie, die het project regelde, opgeheven.’’

De drie schrijvers overhandigden dinsdag de eerste exemplaren van het boek aan bestuurders van de landbouwverenigingen Blijham en Bellingwolde. ,,Zij hebben ons een subsidie gegeven. Het boek kan ook worden besteld door te mailen naar ruilverkaveling2019@gmail.com.’’