Armen kloppen massaal aan bij noodfonds van kerken in Oldambt

Het aantal mensen in nood dat aanklopt bij de Stichting Interkerkelijk Sociaal Fonds Oldambt (ISFO), blijft stijgen. Dit jaar gaat het om zo’n 150 hulpaanvragen en dat is meer dan in het jaar ervoor.

,,Toen ging het nog om zo’n 125 aanvragen’’, zegt Meeuwes Luten, bestuurder van de stichting. ,,In 2017, ons eerste jaar, lag het aantal veel lager. Mensen in Oldambt weten ons dus beter te vinden.’’

De ISFO werd drie jaar geleden opgericht door de meeste kerken in Oldambt. De aanleiding: de bestuurders van die kerken zagen dat heel veel huishoudens in de gemeente Oldambt het financieel moeilijk hadden.

Laatste redmiddel

,,En dat is nog steeds het geval’’, zegt Luten, die behalve ISFO-bestuurder ook diaken van de protestantse gemeente in Scheemda is. ,,Zulke huishoudens kunnen een beroep doen op ons fonds als ze bij andere instanties niet meer terecht kunnen. Ons noodfonds is een soort laatste redmiddel.’’

En daar wordt dus steeds meer een beroep op gedaan. ,,We krijgen de meest uiteenlopende aanvragen. Van mensen bijvoorbeeld van wie de partner lang geleden is overleden en die opnieuw grafrechten moeten betalen maar geen geld daarvoor hebben. In zulke gevallen geven we een renteloze lening. We schenken het bedrag niet omdat dat nadelige gevolgen heeft voor de uitkering of inkomen van betrokkenen.’’

Schenking in natura

Vaak wordt ook voedsel of kleding verstrekt. ,,Dan gaat het wel om een schenking in natura. Regelmatig zorgen we ook voor onderdak voor dakloze mensen. Daar speelt het Leger des Heils vaak een rol bij. Die organisatie is bij de stichting betrokken en verwijst mensen naar ons door.’’

Luten benadrukt dat de meeste hulpaanvragen niet van leden van kerken komen. ,,De meeste aanvragers zijn juist niet bij een kerk aangesloten. Wij maken geen onderscheid, we helpen iedereen die dat nodig heeft.’’

Tot nu toe iedereen geholpen

De iISFO krijgt zelf het geld dat ze aan de hulpbehoevenden geeft, op verschillende manieren. ,,We krijgen een bedrag van de deelnemende kerken in Oldambt maar ook van andere organisaties en fondsen. De hulpverleningsactie Kerk in Actie steunt ons bijvoorbeeld. Dankzij al deze giften kunnen we tot nu toe alle mensen die bij ons aankloppen, helpen.’’

Onderzoek kinderarmoede

In opdracht van de Stichting Interkerkelijk Sociaal Fonds Oldambt wordt momenteel een onderzoek gedaan naar de kinderarmoede in Oost-Groningen.De deskundige wordt betaald met geld van Kerk in Actie.
De deskundige, SISFO spreekt van een verkenner, voert zijn onderzoek niet alleen uit in Oldambt maar ook in de gemeenten Westerwolde, Stadskanaal, Pekela en Veendam. ,,Hij probeert daar zo goed mogelijk in beeld te krijgen hoe groot de armoede onder gezinnen met kinderen is. Maar hij probeert ook uit te vinden hoe kerken die gezinnen beter kunnen bereiken”, vertelt Meeuwes Luten.
Luten verwacht dat de resultaten van het onderzoek begin volgend jaar op tafel liggen. ,,In Oldambt kunnen wij daarmee aan de slag. Waar het om de andere gemeenten gaat, zullen we ze doorgeven aan de kerken daar. Of aan het nieuwe noodfonds dat in Westerwolde wordt opgericht.’’