De Duimpiepers en De Krummelbak krijgen een boost, een BoekenBoost

De BoekenBoost is een initiatief van Stichting CPNB en Stichting Lezen en wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de VriendenLoterij. Dit nieuwe initiatief heeft als doel het leesplezier van de schoolgaande jeugd tot achttien jaar een positieve boost te geven door te zorgen voor veel extra boeken in de klas.

In de gemeente Oldambt hebben peuteropvang De Duimpiepers uit Heiligerlee en peuteropvang De Krummelbak uit Bad Nieuweschans een pakket met tien boeken mogen ontvangen.

Kinderen in Nederland lezen steeds minder en hebben minder plezier in lezen. Een goede leesomgeving, zoals een rijk gevulde schoolbibliotheek, helpt leesachterstanden te verminderen. Op veel Nederlandse kinderopvanglocaties en scholen staan, volgens de initiatiefnemers, echter onvoldoende recente en inspirerende leesboeken.

Door de BoekenBoost wordt, gedurende drie jaar, tijdens de Nationale Voorleesdagen de boekencollectie op zo’n vijfenzeventig zorgvuldig geselecteerde kinderopvanglocaties en basisscholen door heel Nederland aangevuld met de Prentenboeken Top Tien.
Dit pakket bevat naast deze prentenboeken ook ieder jaar het lespakket van De Nationale Voorleesdagen.