Krijgt Bad Nieuweschans een klein coöperatief zonnepark? B en W Oldambt stemmen in met onderzoek

Onderzoek moet uitwijzen of een klein (circa 1,75 hectare) coöperatief zonnepark op bedrijventerrein Bolwerck in Bad Nieuweschans haalbaar is. B en W van Oldambt hebben ingestemd met een onderzoek naar de mogelijkheden van zo’n zonnepark.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Vereniging Dorpsbelangen Bad Nieuweschans en de nog op te richten Energie Coöperatie Oldambt.

Juridisch, financieel, technisch, ecologisch én ruimtelijk haalbaar

,,Het onderzoek moet uitwijzen of het idee voor een klein zonnepark op deze locatie juridisch, financieel, technisch, ecologisch én ruimtelijk haalbaar is”, zegt wethouder Bard Boon.

,,Als dat zo is, kunnen we verder met de plannen. Dat doen we uiteraard in goed overleg met de inwoners van Bad Nieuweschans. Als het allemaal door gaat, willen we het zonnepark graag door een coöperatie laten beheren, zodat inwoners kunnen profiteren van de opbrengst van het park. ”

500 huishoudens van groene stroom voorzien

Boon is blij met het initiatief: “We moeten allemaal overstappen naar duurzame vormen van energie. Dat is namelijk afgesproken in het Klimaatakkoord. Als dit kleine zonnepark er straks komt, kunnen we 500 huishoudens van groene stroom voorzien. En dat is weer een mooie stap naar een duurzame gemeente.”

Plannen al eens met inwoners besproken

Secretaris Harm-Arend Meijer van Vereniging Dorpsbelangen Bad Nieuweschans is positief over de plannen. ,,De ideeën voor dit zonnepark zijn tijdens een dorpenronde al eens met de inwoners uit het dorp besproken”, zegt Meijer.

,,De reactie was toen positief. Dat komt natuurlijk ook door de locatie en de kleinschaligheid van het park.”