Schadeloket zet tanden in oude aardbevingsschades in Groningen

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) gaat een aantal oude, niet onderzochte schades alsnog behandelen.

Het gaat om schades die destijds zijn genegeerd door de NAM en het eind vorig jaar opgeheven Centrum Veilig Wonen (CVW). Het ging meestal om vermoede schade aan het fundament van huizen en om malheur aan woningen in het buitengebied. In dat gebied kon volgens de NAM geen sprake zijn van schade door aardbevingen.

Op verzoek van de Groninger Bodem Beweging heeft de TCMG twee oude schades onderzocht en geconcludeerd dat die wel degelijk behandeld kunnen worden.

Onderzocht

In principe mag de TCMG zich niet buigen over schade die voor 31 maart 2017 is gemeld bij de NAM of het CVW, of schade die al is beoordeeld door beide organisaties. Maar volgens de Bodem Beweging zijn schades die niet zijn onderzocht of beoordeeld per definitie niet behandeld en kunnen ze nu dus ook bij de TCMG worden gemeld. Het gaat om scheuren en andere schade die aantoonbaar zijn genegeerd en die bijvoorbeeld destijds wel op foto zijn vastgelegd.

De Bodem Beweging is blij met de opstelling van de TCMG. ,,Het versterkt het vertrouwen dat de werkwijze van de Commissie onafhankelijk is.’’ Wel tekent de club aan dat het feit dat schades alsnog worden onderzocht niet betekent dat er vervolgens ook altijd een schadevergoeding wordt toegekend.

Onduidelijk is om hoeveel schades het gaat en wat de gevolgen zijn voor het nu al met claims bestookte schadeloket. De stormloop op TCMG houdt namelijk aan. Afgelopen week werden 650 nieuwe meldingen ingediend, terwijl het er in de kerstweek zelfs 714 waren.

Berg van 19.199 schades

Door het grote aantal nieuwe claims is het aantal openstaande schades toegenomen met 586 stuks. In totaal ligt er bij de TCMG nu een berg van 19.199 schades, die zijn gemeld vanaf 15.700 adressen. Sinds de start van het schadeloket in maart 2018 zijn er 47.152 claims ingediend. Er is voor bijna 150 miljoen euro aan schadevergoedingen uitbetaald.

Van de stuwmeerregeling, die vorig jaar kort voor de zomer werd gelanceerd en liep tot eind 2019, is door bijna tienduizend gedupeerden gebruikgemaakt. Er werd door 9935 mensen gekozen voor het vaste bedrag van 5.000 euro. 424 woningbezitters kozen voor de variabele vergoeding tot maximaal 11.000 euro, op basis van een rekening van een aannemer.

Onderzoekers

In opdracht van de TCMG proberen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen te achterhalen waarom er de laatste weken zoveel nieuwe schades zijn gemeld. De vraag is waarom dat juist nu gebeurt, ruim een half jaar na de laatste stevige aardbeving bij Westerwijtwerd.

Behalve het achterhalen van de beweegredenen van de schademelders, moet het onderzoek ook duidelijk maken wat de TCMG in de toekomst kan verwachten.