Hebben de leerlingen van obs De Waterlelie in Winschoten strafbare feiten gepleegd?

Leerlingen van obs De Waterlelie in Winschoten hebben de afgelopen weken lessen gehad over het thema 'Veiligheid bij IMC Basis'. Daarvoor bezochten ze de brandweer en kregen ze op school bezoek van de wijkagent en een medewerker van bureau Halt.

Ze leerden wanneer iets wel en niet strafbaar is en wat er bij bureau Halt gebeurt. De leerlingen hadden enorm veel vragen voor de gastdocenten, bijvoorbeeld of ze zelfs wel eens iets strafbaars hadden gedaan.

Daarna gingen ze zelf bezig. Ze speelden een situatie bij Halt na, namen een kijkje in de brandweerauto en mochten op het ME-schild slaan met de wapenstok.

Voor de komende tijd staan de thema’s techniek, recht, horeca en dier & natuur op het programma.