Superfarm-plan is nog springlevend

Boer Ad Buijs is nog altijd van plan in de buurtschap Rhederveld het veelbesproken melkveebedrijf met 1800 koeien op te zetten.

Dat laat zijn woordvoerder Auke Spoelstra weten.

Volgens hem wordt het plan momenteel zodanig aangepast dat het aan alle huidige milieuregels voldoet. ,,Als dat zo is, dienen we het opnieuw in bij de gemeente Westerwolde.’’

Meer dan twaalf jaar geleden meldde Noord-Brabander Buijs zich voor het eerst bij wat toen de gemeente Vlagtwedde was. In Rosmalen zat hij met zijn bedrijf klem en daarom wilde hij verhuizen. In Rhederveld, tegen de Duitse grens aan, wilde hij een melkveebedrijf opzetten dat zijn gelijke in de provincie Groningen niet kent. Hij kocht de benodigde grond en drie daarop bestaande boerenbedrijven.

Burgemeester en wethouders van Vlagtwedde wilden wel meewerken en ook het toenmalige provinciebestuur zette het licht op groen. Mede omdat zo’n groot bedrijf volgens GS in Rhederveld goed in het landschap inpasbaar was. Het voornemen van Buijs om op de locatie van een van de opgekochte bedrijven een intensieve pluimveehouderij voort te zetten, werd afgewezen.

Gedeputeerde

De onderhandelingen sleepten zich voort, maar uiteindelijk zetten de meerderheid van de gemeenteraad en de provincie het licht op groen. Waarbij het college van Gedeputeerde Staten wel over de kwestie struikelde: GroenLinks in Provinciale Staten wilde niets van zo’n megafarm weten. GroenLinks-gedeputeerde Wiebe van der Ploeg volgde die lijn en stapte op.

Wat volgde, was een lange stilte. Die werd mede veroorzaakt doordat Buijs ook werd geconfronteerd met Duitse regels over natuurgebied aan de andere kant van de grens. Die regels gaan mede over de uitstoot van stikstof en daar moest het plan op worden aangepast.

Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de Nederlandse stikstofregels en de nabijheid van het bos Liefthingsbroek, dat de beschermde Natura 2000-status heeft.

Volgens Spoelstra hoopt Buijs aan al die regels te voldoen en het fiat van de gemeente Westerwolde, waar Vlagtwedde in 2018 in opging, te krijgen. ,,Wanneer alles klaar moet zijn? Daar kan en wil ik niets over zeggen’’, aldus Spoelstra. ,,Je weet niet hoe en of milieuregels opnieuw veranderen.’’