LTO over dreiging vogelgriep: ‘Voorkomen is beter dan genezen’

Voorkomen is beter dan genezen, dus een ophokplicht voor pluimvee in Nederland dient er zo snel mogelijk te komen.

Dat is het algemene geluid binnen de sector, aldus sectorspecialist pluimveehouderij Ernest Bokkers van LTO Nederland.

De Nederlandse pluimveesector stuurde minister Carola Schouten onlangs een brief met de dringende oproep om een ophokplicht in te stellen vanwege de uitbraak van vogelgriep in Oost-Europa. De besmettelijke variant H5N8 werd ontdekt op boerderijen in Polen, Slowakije, Hongarije en in het noorden van Roemenië. Tienduizenden dieren zijn daar uit voorzorg al geruimd.

Voor Schouten is de situatie tot dusver nog niet ernstig genoeg om actie te ondernemen. Ze wacht verder advies af en bekijkt aankomende week of er alsnog moet worden ingegrepen.

Volgens Bokkers benoemt deze gang van zaken als normaal. ,,De minister laat zich begin volgende week adviseren door deskundigen. Dat is de standaard procedure bij dit soort situaties. Het gebeurt allemaal vrij vlot.”

Koufront

De sectorspecialist benadrukt daarbij wel dat de dreiging groot is, gezien het aantal uitbraken van vogelgriep in Oost-Europa. ,,We hebben begrepen dat er een koufront vanuit het oosten deze kant op komt. Het gevolg is dat wilde vogels dus naar het westen trekken.” Volgens Bokkers de voornaamste reden om uit voorzorg te hameren op een ophokplicht. De achterban van LTO wordt daarom geadviseerd om extra voorzorgsmaatregelen te nemen. ,,Wees extra alert op hygiëne, zorg voor een dubbele ontsmetting van transportvoertuigen die uit Polen komen en wees terughoudend in contacten met bedrijven uit die regio.”

Pluimveehouder Harry Migchels uit Onstwede, goed voor 40.000 dieren, noemt de situatie nijpend. ,,Mocht de griep de grens naar Duitsland oversteken, zou ik zeggen: alsnog meteen ophokken. Anders ben je wellicht te laat. Met alle kwalijke gevolgen voor de export van dien.”

Dierengezondheidsfonds

Migchels is in dat opzicht ook kritisch over de opzet van het zogenoemde Diergezondheidsfonds, bedoeld om dierziektes in de veehouderij te voorkomen en te bestrijden. ,,De pluimveesector draagt de lasten voor dit fonds, maar de regie over dit potje met geld ligt bij de minister. Wij betalen maar zij bepalen.”

Slechte raadgever

Zijn collega Piet Hunze uit Beilen (80.000 dieren) wil niet te veel vooruitlopen op zaken. ,,Angst is een slechte raadgever. De situatie is Oost-Europa is momenteel moeilijk in te schatten. Als de minister zegt dat er geen directe noodzaak is voor een ophokplicht, dan zal dat wel zo zijn.” Volgens Hunze is het daarom in eerste instantie belangrijk om de rust te bewaren.