Ruimte voor biologische veehouder

Op de Biobeurs in de Zwolse IJsselhallen is komende woensdag een speciale bijeenkomst voor Groninger melkveehouders die nadenken over de switch van reguliere veehouderij naar biologische.

Van de 2000 biologische boeren in Nederland zijn er op dit moment ongeveer 90 actief in de provincie Groningen. Volgens Peter Brul, biologisch boer van het eerste uur en kwartiermaker biologische landbouw in Groningen, is er in de markt op dit moment ruimte voor meer biologische melkveehouders.

Cursus

Brul is sinds 2017 betrokken bij het provinciaal programma biologische landbouw Groningen. ,,Op onze eerste bijeenkomst kwamen direct vijftig melkveehouders af.’’

De boeren die wilden overstappen, volgden een cursus waarin besproken werd wat ze organisatorisch en bedrijfseconomisch konden verwachten. Die groep is toen ook begonnen met omschakeling. Ze leveren inmiddels gecertificeerd biologische melk aan de fabriek en ze hebben een studieclub gevormd.

Brul: ,,Er zijn in Groningen inmiddels drie clubs voor de biologische akkerbouw en twee voor de melkveehouderij. Op bijeenkomsten bespreken we praktijkzaken en delen kennis. Maar het is ook een sociaal gebeuren, er is bij veldexcursies ook altijd wel een biertje na afloop. Het gaat ook om het gevoel dat je het als groep doet, dat je er niet alleen voor staat.’’

Hoe staat het ervoor in 2030?

Bij de start van een nieuw decennium is in de landbouw veel gaande. Het aantal regels groeit, en het verhaal stikstof is ook niet aan zijn laatste hoofdstuk toe. ,,Je weet niet’’, zegt Brul, ,,of je aan het einde van dit decennium nog een goed draaiend bedrijf hebt en wat ja daarvoor moet doen.’’

Zeker voor jonge boeren is het daarom volgens hem van belang dat ze zich goed oriënteren op de mogelijkheden. ,,Melkveehouders op een niet al te intensief bedrijf kunnen zonder al te veel gekke aanpassingen de overstap naar biologische veehouderij maken.’’

Niet van bureaucratie af

Het betekent volgens Brul niet dat je als biologische boer van alle bureaucratie af bent. ,,Je weet als boer niet welke kant het allemaal op gaat. Wat je wel weet is dat de ontwikkelingen qua regelgeving zich binnen een bepaalde bandbreedte gaan bewegen. En als biologisch boer heb je vooraf al veel gedaan waardoor je gemakkelijker binnen die bandbreedte past, terwijl er voor de maatregelen die je daarvoor hebt genomen, ook betaald krijgt door de meerprijs voor de biologische melk.’’

Brul voegt eraan toe dat de biologische veehouderij perspectief heeft. ,,Er is een verdienmodel, dat zich heeft bewezen. Er is geen supermarkt meer waar geen biologische zuivel in het schap staat. De markt voor biologische zuivel groeit al tientallen jaren. Inmiddels tonen enkele honderden biologische melkveehouders aan dat er in Nederland een goed inkomen mee te verdienen valt.’’

Ruimte voor boeren

Volgens marktpartijen is er ruimte voor meer biologische melkveehouders in Nederland. Op dit moment kunnen er landelijk zo’n vijftig bedrijven bijkomen. Brul: ,,Het zou mooi zijn als er van die vijftig zo’n tien tot twintig uit Groningen komen. Daarom willen we de boeren woensdag op de Biobeurs informeren.’’

Aanmelden voor de bijeenkomst op de Biobeurs kan bij Peter Brul via info@agro-eco-advisors.com