Met 20 mille de armoede te lijf

De Stichting Wedde Dat ‘t Lukt bindt in Wedde, Vriescheloo en Veelerveen de strijd aan met armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid.

Ze heeft daar een subsidie van 20.000 euro van de provincie Groningen voor gekregen.

De stichting bestaat al enkele jaren en houdt zich bezig met het zorgproject Wedde Dat ‘t Lukt. Dat houdt in dat hulpbehoevendde inwoners van de drie dorpen op allerlei manieren worden geholpen door vrijwilligers. Die worden aangestuurd door een dorpsonersteuner. Marian Beltman.

Armoedeonderzoek

,,Op deze manier komen we ook regelmatig in aanraking met eenzaamheid, armoede en laaggeletterdheid’’, zegt stichtingbestuurder Harm Stubbe. ,,Vaak gaan die drie zaken ook samen. We weten dus ongeveer om welke huishoudens het gaat. Dat weten we ook door verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld een armoedeonderzoek door de gemeente Westerwolde.’’

Met die kennis willen vertegenwoordigers van de stichting de huishoudens benaderen. ,,Het gaat zeker om tientallen in de drie dorpen’’, aldus Stubbe. ,,We worden bijgestaan door CMO Stamm, het kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We hopen dat de betrokkenen met ons in gesprek willen en dat we dan gezamenlijk de problematiek kunnen verminderen. Daar zetten we de 20.000 euro voor in die we specifiek voor dit doel bij de provincie hebben aangevraagd en gekregen.’’

In de strijd tegen eenzaamheid zet de stichting overigens al geruime tijd gezamenlijke maaltijden op in het buurthuis van Veelerveen. ,,De belangstelling daarvoor is erg groot’’. aldus Stubbe.